Hyppää sivuvalikkoon

Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain elokuussa.

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin käyttötarkoituksiin hakijoille, joiden kotikunta on Tampere:

  1. peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen
  2. palkintoja lahjakkaille opiskelijoille
  3. apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten
  4. apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten
  5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin
  6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi
  7. avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten
  8. apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi
  9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Hakuaika

Vuoden 2024 apurahojen hakuaika on 1.8.-31.8.2024.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan tällä sähköisellä E-lomakkeella: Lahjoitus- ja tukirahaston apurahahaku 2024

Hakemusten käsittely ja avustusten maksaminen

Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta tekee päätöksen myönnettävistä apurahoista ja avustuksista lokakuussa. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille apurahaa hakeneille.

Myönnetyt apurahat maksetaan, kun päätös apurahojen jakamisesta on saanut lainvoiman.

 

Lisätietoja

Tatjaana Julin
Suunnittelija
Puhelin:
040 029 7956
Päivitetty 11.6.2024