Hyppää sivuvalikkoon

Lahjoitus- ja tukirahasto

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahat ovat haettavina vuosittain elokuussa.

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin käyttötarkoituksiin hakijoille, joiden kotikunta on Tampere:

  1. peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen
  2. palkintoja lahjakkaille opiskelijoille
  3. apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten
  4. apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten
  5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin
  6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi
  7. avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten
  8. apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi
  9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Hakuaika

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen hakuaika on vuosittain elokuussa ja toimikunta päättää tuen saajista lokakuussa. Vuoden 2022 apurahojen alkoi 1.6.2022 ja päättyi 24.6.2022 klo 16.

Hakumenettely

Apurahaa haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy tältä sivulta kun haku on käynnissä.

Hakemusten käsittely ja avustusten maksaminen

Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta tekee päätöksen myönnettävistä apurahoista ja avustuksista lokakuussa. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille apurahaa hakeneille.

Myönnetyt apurahat maksetaan, kun päätös apurahojen jakamisesta on saanut lainvoiman.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajien on rahaston sääntöjen mukaan toimitettava selvitys saamansa apurahan käytöstä. Selvitys on vapaamuotoinen eikä siihen tarvitse liittää tositteita. Selvityksen antamatta jättäminen voi johtaa avustuksen takaisinperintään.

Selvitys toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella [email protected]

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
osoite voimassa 13.3.2023 alkaen
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)

Lisätietoja

Tatjaana Julin
Suunnittelija
Puhelin:
040 029 7956
Päivitetty 15.3.2023