Hyppää sivuvalikkoon

Masseista mahiksia -toimintaraha

Nuori tyttö nauraa ja taustalla putoaa seteleitä.

Lapsilta lapsille, nuorilta nuorille. Nyt on aika toteuttaa omat ideat ja projektit: tehkää masseista mahiksia!

Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut, perusopetus sekä varhaiskasvatus ja esiopetus jakavat lasten ja nuorten toimintarahaa lapsille tai nuorille järjestettäviin toimintoihin ja tapahtumiin. Vuonna 2024 tätä toimintarahaa on jaossa 50 000 euroa. Masseista mahiksia -toimintarahaa myönnetään päiväkoti- ja koulupäivän aikana tapahtuvaan yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan, lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan sekä liikkumista edistävään toimintaan.

Toimintarahaa jaetaan kahdessa eri haussa, Massipäivässä ja jatkuvassa haussa. Massipäivä järjestettiin 30.1.24 ja jatkuva haku aukesi sen jälkeen 5.2.24.

Jatkuva haku

Vuonna 2024 sinä ja ryhmäsi voitte hakea toimintarahaa jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on auki 5.2.-30.11.24 ja hakemukset käsitellään sitä tahtia kuin niitä tulee. Jatkuvassa haussa toimintarahaa voi hakea projektilleen maksimissaan 500e ja projekti tulee toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kaikkiin hakijaryhmiin ollaan yhteydessä noin viikon sisällä hakemuksen jättämisestä nuorisopalveluiden puolesta. Hakuprosessiin kuuluu hakemuksen täyttäminen ja tapaaminen nuorisopalveluiden kanssa. Ryhmät, joille toimintarahaa myönnetään ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan.

Huom! Jatkuvassa haussa jaetaan toimintarahaa vain vapaa-aikana tapahtuville projekteille. 

Massipäivä vuonna 2024

Masseista mahiksia -toimintarahaa jaettiin vuonna 2024 Massipäivässä, joka järjestettiin 30.1.2024.

Massipäivä koostuu kahdesta osuudesta: messuista ja gaalasta. Messuilla hakijaryhmät esittelevät ideaansa lapsista ja nuorista koostuvalle raadille sekä vieraileville koululuokille. Gaalassa raati julkaisee toimintarahan saajat. Toimintarahaa voi saada maksimissaan 1000e/projekti.

Toimintarahaa saaneilla ryhmillä on aikaa toteuttaa oma projektinsa vuoden 2024 loppuun ja heillä on velvollisuus raportoida toiminnastaan.

Haku mukaan vuoden 2025 Massipäivään aukeaa marraskuussa 2024.

Masseista mahiksia -toimintarahaa saaneet ryhmät 2024

Yleiset hakukriteerit

  • Rahaa myönnetään projektille, jossa lapset ja nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.
  • Toimintarahaa voivat hakea lasten ja nuorten ryhmät, joissa on vähintään kolme henkilöä. Ryhmän jäsenten tulee olla alle 29-vuotiaita.
  • Jos ryhmässä on vain alaikäisiä hakijoita, tulee ryhmällä olla täysi-ikäinen aikuinen, joka auttaa toimintarahan hakemisessa ja raportoinnissa.
  • Toimintarahalla tuotetaan iloa ja toimintaa muille. Taustalla on ajatus lapsilta lapsille ja nuorilta nuorille.
  • Ei ryhmän sisäiseen toimintaan.
  • Toimintarahalla tuotetaan jotain uutta (ei olemassa olevaan toimintaan).
  • Toimintarahalla ei tuoteta voittoa.
  • Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu. Toimintarahan käyttävät myös ne henkilöt, jotka sen ovat myös hakeneet.
  •  Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee rahaa hakea selkeään alaprojektiin.
  •  Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Koulu- tai päiväkotipäivän aikana tapahtuva toiminta

Kouluihin ja päiväkoteihin toimintarahaa myönnetään projekteille, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Tärkeää on, että projektin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Lapset ja nuoret ottavat projektin suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja raportoinnista vastuuta ikätason mukaisesti, heillä on apunaan hakuvaiheessa ryhmän aikuiseksi määritelty yhteyshenkilö (esim. opettaja, ohjaaja). Ryhmässä tulee olla vähintään 3 jäsentä.

Samasta koulusta tai päiväkodista voi hakea toimintarahaa eri ryhmät eri projekteille.

Huom! Tukea ei myönnetä koulun perustoimintaan, luokkaretkiin tai ryhmien sisäisiin toimintoihin.

Vapaa-aikana tapahtuva toiminta

Toimintarahaa voi hakea lapsille ja nuorille vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan. Tärkeää on, että projektin suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa ovat lapset ja nuoret itse aktiivisia. Projektin tulee olla avointa ja suuntautua tamperelaisiin lapsiin ja nuoriin. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 jäsentä.

Ryhmässä, joka koostuu alle 18-vuotiaista, tulee olla mukana aikuinen, joka tukee ryhmää projektin toteuttamisessa.

Toimintarahasta on varattu oma osuus erityisesti liikuntaa edistävään toimintaan.

Huom! Tukea ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, järjestöjen perustoimintaan, laite- tai kalustohankintoihin tai ryhmän sisäiseen virkistystoimintaan.

Muista myös nämä

Ryhmälle oma yhteyshenkilö

Ryhmä päättää, kuka on ryhmän yhteyshenkilö. Tämän henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) täytetään hakemukseen. Yhteyshenkilö saa muun muassa tiedon siitä, myönnettiinkö ryhmälle toimintarahaa. Jos ryhmässä on vain alle 18-vuotiaita, niin ryhmän tulee nimetä itselleen yksi täysi-ikäinen aikuinen tukemaan projektia. Aikuisen tehtävänä on tukea ryhmää, auttaa kulujen seuraamisessa, raportoinnissa ja toimia toisena yhteyshenkilönä. Aikuinen voi olla esim. ohjaaja, huoltaja, vanhempi, opettaja tms.

Tukea ja neuvoa nuoriso-ohjaajalta

Ryhmällä on myös mahdollisuus saada nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajan tukea, vaikka koko matkan ajalle. Apua saa rahan hakemiseen ja ohjausta paperitöihin sekä tapahtumajärjestämisen kiemuroihin. Lainattavaksi saattaa löytyä myös tekniikkaa ja välineistöä sekä tiloja toteutukseen ja toimintaan. Ota yhteyttä Justiina Lampilaan, jos kaipaat apua ja tukea.

Miten toimia myönteisen päätöksen jälkeen

Masseista mahiksia -toimintaraha maksetaan ennen projektia. Ryhmät, joiden tukena on koulu, päiväkoti, nuorisopalvelut tai muu kaupungin taho hoitavat kustannukset kaupungin kustannuspaikoilta ja kaupungin hankintamenettelyjen mukaisesti. Muilta projekteilla tulee löytyä tili, jolle raha siirretään.

Projektin markkinointimateriaaleissa tulle mainita, että tapahtumalle on myönnetty Masseista mahiksia -toimintarahaa.

Projektin toteutumisen jälkeen toimintarahaa saaneet ryhmät ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan: toimintarahan käyttöselvitys, lomake ja vapaamuotoinen raportti.

Ryhmät, joille toimintarahaa myönnetään ovat velvollisia raportoimaan projektistaan viimeistään kuukauden kuluttua toteutetusta toiminnasta. Kaupungin ulkopuolisten toimijoiden tulee toimittaa raportin lisäksi käyttöselvitys aiheutuneista kuluista. Käyttöselvityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit, jos maksettava summa on yli 500 euroa. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkistuksia varten. Tositteiksi kelpaavat oikeaksi todistetut kuittikopiot. Mikäli avustuksella on maksettu palkkoja tai palkkioita, tulee maksukuitein kyetä osoittamaan, että hakija on palkanmaksun lisäksi huolehtinut työnantajakuluista.

Justiina Lampila
Sisällölliset kysymykset: Koordinaattori
Puhelin:
040 672 6742
Päivi Niskanen
Sisällölliset kysymykset: Nuorisopalvelupäällikkö
Puhelin:
050 528 7368
Kirsi Nieminen
Avustusten maksatus: Taloussihteeri
Puhelin:
040 806 2333

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/masseistamahiksia

Päivitetty 18.6.2024