Hyppää sivuvalikkoon

Elinvoiman ja kilpailukyvyn kohdeavustukset

Elinvoima- ja osaamislautakunta voi myöntää myös muita omaan tehtäväalueeseensa kuuluvia tapauskohtaisia kohdeavustuksia kaupunginvaltuuston myöntämien määrärahojen puitteissa.

Avustusta voivat hakea

  • voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt.

Avustusta myönnetään

  • elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämiseen, osaamisen kehittämiseen, työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen, yrittäjyys- ja yrityselämää lähellä olevaa tapahtumatoimintaan sekä liiketoiminta- ja yrittäjyysekosysteemien rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin.

Avustusta ei myönnetä

  • toimintaan, joka tuottaa voittoa tai jonka keskeinen tarkoitus on varainhankinta.

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon

  • Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen yleiset periaatteet
  • Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn avustusten myöntämisperusteet.

Milloin ja miten voi hakea

Kohdeavustuksessa noudatetaan jatkuvan haun periaatetta. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jotka käsitellään saapumisjärjestyksessä. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida. Kaupunki voi pyytää myös täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Hakemukset liitteineen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)

Lisätiedot

Tatjaana Julin
Suunnittelija
Puhelin:
040 029 7956
Päivitetty 4.9.2023