Hyppää sivuvalikkoon

Tapahtuman luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat

Tapahtumaan tarvittavien lupien ja viranomaisilmoitusten määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta. Tavallisimpia lupia, ilmoituksia ja suunnitelmia ovat:

  • tapahtumapaikan haltijan lupa (Tampereen kaupungin omistamilla alueilla maankäyttölupa tai Tampereen kaupungin katualueilla katulupa) tai tapahtumapaikan vuokrasopimus
  • poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta
  • pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat
  • jätehuoltosuunnitelma
  • musiikin soittamiseen Teoston ja Gramexin tapahtumalupa
  • elintarvikkeisiin ja anniskeluun liittyvät luvat.

Virallisten lupien, ilmoitusten ja suunnitelmien lisäksi tapahtuman aiheuttamista häiriöistä on tiedotettava lähialueen asukkaita. Tiedottaminen toteutetaan jakamalla tiedotteita lähitaloihin ja ilmoittamalla tapahtuma-alueella jo ennakkoon tapahtumasta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot.

Lupien hakeminen ja viranomaisilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Tapahtumajärjestäjä vastaa myös siitä, että alihankkijoiden, esimerkiksi ruokamyyjien, luvat ovat kunnossa. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää, ja lupien puuttuessa poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma. Kun luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa, on onnettomuuden tai muun epäonnistumisen sattuessa tapahtumajärjestäjän selusta paremmin turvattu. Huomaa, että lupiin ja ilmoituksin liittyvät käytännöt muuttuvat toisinaan, joten uusin tilanne kannattaa aina tarkistaa suoraan luvan myöntävältä viranomaiselta. Tapahtumapalvelut neuvoo myös lupa-asioissa.

Ota yhteyttä Tapahtumapalveluihin

Tapahtumien lupia, ilmoituksia ja suunnitelmia

Päivitetty 8.9.2023