Hyppää sivuvalikkoon

Ulkomyynti, siirrettävät myyntikojut

Liikkuvia toimipaikkoja eli liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi siirrettävät kioskit, myyntiautot, telttakatokset, kojut ja myyntivaunut.

Ulkomyyntiohje

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarviketoiminnasta yhden kerran toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Jos toimijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, rekisteröinti-ilmoituksen käsittelee se kunta, jonka alueella elintarviketoiminta aloitetaan. 

Pienimmät toimijat on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Pienimuotoista ja vähäriskistä toimintaa on esimerkiksi  yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu.

Liikkuvasta toimipaikasta tiedottaminen

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa toimipaikassa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Tiedottaminen liikkuvasta toimipaikasta (ei-saavutettavat lomakkeet)

Liikkuvasta toimipaikasta voi tiedottaa tulostettavalla lomakkeelle, jonka voi lähettää elintarvikevalvontaan.

Päivitetty 15.6.2023