Ulkomyynti, siirrettävät myyntikojut

Ulkomyynti, siirrettävät myyntikojut, -vaunut, -katokset ja -kioskit

Liikkuvia toimipaikkoja eli liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi siirrettävät kioskit, myyntiautot, telttakatokset, kojut ja myyntivaunut.

Ulkomyyntiohje

Elintarvikealan toimijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Jos toimijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, rekisteröinti-ilmoituksen käsittelee se kunta, jonka alueella elintarviketoiminta aloitetaan. 

Pienimmät toimijat on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Pienimuotoista ja vähäriskistä toimintaa on esimerkiksi  yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu.

Ilmoitus liikkuvasta toimipaikasta

Toimijan on tehtävä elintarvikevalvontaan ilmoitus säännöllisessä ulkomyynnissä käytettävistä myyntilaitteista, mikäli myyntikalustoa, kojua tms. on tarkoitus myöhemmin käyttää useissa eri tapahtumissa. Toimijat tekevät Ilmoituksen liikkuvista toimipaikoista  yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella he aloittavat toiminnan. 

Liikkuvasta toimipaikasta tiedottaminen

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa toimipaikassa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Tiedottaminen liikkuvasta toimipaikasta (ei-saavutettavat lomakkeet)

Liikkuvasta toimipaikasta voi tiedottaa tulostettavalla lomakkeelle, jonka voi lähettää elintarvikevalvontaan.

Päivitetty 30.11.2022