Hyppää sivuvalikkoon

Omavalvonta

Toimijalla tulee olla riittävä omavalvontasuunnitelma elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Toimijan tulee tietää elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma tulee laatia elintarviketoimintaa aloitettaessa, ja se tarkastetaan ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen ensimmäisellä tarkastuksella. Laitoksen omavalvontasuunnitelma toimitetaan valvontaviranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen yhteydessä.

Terveydentilan selvitys työsuhteen alussa

Terveydentilan selvityksellä työsuhteen alussa tarkoitetaan työterveyshuollon tai terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua.  Haastattelun yhteydessä työntekijälle korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä:

  • oireisena ei olla töissä
  • työnantajalle ilmoitetaan elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttuvasta taudista
  • hyvän käsihygienian merkitystä työssä korostetaan ja siihen koulutetaan.

Todistus terveydentilan selvityksestä on vapaamuotoinen. 

Laboratoriotutkimus tehdään jos työntekijällä on parhaillaan tai hänellä on edeltävän kuukauden aikana ollut kuumeinen ripulitauti esimerkiksi salmonella. Laboratoriotutkimuksen tarve perustuu työntekijän omaan ilmoitukseen vatsatautioireista.

Laboratoriotutkimusta ei enää pyydetä oireettomilta työntekijöiltä matkan jälkeen.

Työntekijöiden terveydentilan selvitykset järjestää työnantaja osana työterveyshuoltoa. Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestää terveystarkastukset niille opiskelijoille, jota toimivat yllämainituissa työtehtävissä ilman työsuhdetta. Työ- ja elinkeinotoimistojen tai yksityisten oppisopimusyritysten kautta työhön tulevien harjoittelijoiden terveystarkastukset tehdään kunnan terveyskeskuksessa. Terveystarkastus on tutkittavalle maksuton, koska kyseessä on selvitys yleisvaarallisen tartuntataudin toteamiseksi .

Hygieniapassi

Työntekijältä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita vaaditaan hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat mm. kalat ja mäti, äyriäiset, munavalmisteet, lihat ja lihavalmisteet, maito ja kerma, tuorejuustot, jäätelöt, leivokset ja kakut sekä pilkotut kasvikset.

Hygieniaosaamistodistus tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan myös aiemmat työpaikat, joissa hygieniapassia on edellytetty. Ruokavirasto on laatinut taulukon työtehtävistä, joissa hygieniaosaamistodistus ja suojavaatetus tarvitaan. Taulukko löytyy sivulta:

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Kirjanpito voi olla luettelo työntekijöistä, jotka ovat esittäneet osaamistodistuksen toimijalle tai kopiot hygieniaosaamistodistuksista. Elintarvikealan toimijan tulee perehdyttää myös lyhytaikaiset työntekijät elintarvikehygieenisiin työtapoihin työtehtävän edellyttämällä tavalla.

 

Päivitetty 17.11.2023