Hyppää sivuvalikkoon

Elintarviketoiminnasta ilmoittaminen

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Kun perustat elintarvikeyrityksen, ota jo perustamisvaiheessa yhteyttä elintarvikevalvontaan. Ilmoitus uudesta elintarviketoiminnasta tai toiminnan oleellista muuttamisesta tulee tehdä sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen maksu.

Toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta tulee myös ilmoittaa elintarvikevalvontaan.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Toiminta voi olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä.

Alempana on kerrottu, mitä elintarvikehuoneistolta vaaditaan.

Tee ilmoitus toiminnan aloittamisesta, muutoksista tai lopettamisesta

Elintarvikehuoneistoilmoitus tehdään valtakunnallisessa käytössä olevan ilppa-järjestelmän kautta. Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Ilpasta tiedot menevät oman kunnan valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Ilppa-palvelun ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto. Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Ilmoitus elintarviketoiminnasta (ei-saavutettava lomake)

Elintarvike- ja virtuaalitoiminta. Tee ilmoitus mieluiten ilpan kautta, mutta jos et pysty käyttämään ilppaa, voit käyttää oheisia lomakkeita ja lähettää tai tuoda lomakkeen elintarvikevalvontaan.

Mikä on elintarvikehuoneisto?

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai niiden osaa, jossa myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Elintarvikehuoneisto voi olla ulko- tai sisätiloissa. Liikkuvana elintarvikehuoneistona pidetään liikkuvaa kioskia, myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai muuta liikkuvaa laitetta. Elintarvikehuoneisto voi olla myös ns. virtuaalihuoneisto, jossa elintarvikkeita ei fyysisesti käsitellä (esim nettimyynti).

Elintarvikehuoneiston vaatimukset

1. Riittävästi työskentely-, säilytys- ja varastotilaa

Elintarvikkeiden käsittelyvaiheet on voitava riittävästi erottaa toisistaan. Toimintoja, joiden eriyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ovat mm multajuuresten, erityisruokavaliovalmisteiden, kalan ja lihan säilytys ja käsittely sekä leipominen ja salaattien teko. Kypsät ja raa ́at tuotteet on aina erotettava riittävästi toisistaan koska raaka tuote voi toimia mikrobien lähteenä. Kuljetuslaatikoille tulee varata oma säilytystila, jossa laatikot ovat suojassa haittaeläimiltä ja säiden vaihteluilta. Astioiden ja ruoan kuljetuslaatikoiden puhdistaminen tulee myös pitää erillään muusta toiminnasta.

Elintarvikehuoneistossa tulee olla riittävästi kylmäsäilytystiloja sekä tiloja kuivaelintarvikkeiden säilytystä varten. Jos toimintaan liittyy oleellisesti ruokien esikäsittelyä ja jäähdyttämistä, tulee jäähdyttämiseen varata erillinen jäähdytyskaappi.

2. Toiminnan edellyttämä ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus

Ilmanvaihdon mitoituksessa on aina huomioitava valmistus-, varasto- ja asiakastilojen ilmanvaihdon tarve. Jos elintarvikehuoneistossa on ruoanvalmistusta, tulee yleisilmanvaihdon lisäksi ruoanvalmistuslaitteiden yläpuolella olla kohdepoisto. Myös astianpesukoneen kohdepoiston tarve tulee selvittää. Poistoilma tulee johtaa siten, ettei se aiheuta haju- tai muuta haittaa. Tarvittaessa neuvoja voi kysyä kaupungin LVI- tarkastajilta. Elintarvikehuoneiston lämpötila ei saa nousta liian korkeaksi, koska tällöin se voi aiheuttaa riskin siellä käsiteltäville elintarvikkeille ja haitata mm kylmälaitteiden toimintaa. Huoneiston lämpötilan nousu voi aiheuttaa myös työsuojelullisia ongelmia.

3. Riittävästi käsien-, astioiden ja välineiden pesupaikkoja

Tiloissa tulee olla riittävä määrä vesipisteitä, jotka on sijoitettu asianmukaisesti ja niihin tulee sekä kylmä että kuuma vesi. Veden tulee täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset. Lisäksi käsienpesupisteessä on oltava nestemäinen saippua ja kertakäyttöiset käsipyyhkeet tai käsipyyherulla.

Keittiössä on suositeltavaa olla vähintään yksi vesipiste astianpesua varten, yksi käsienpesua varten ja yksi ruoanvalmistusta varten. Erillisessä tarjoilupisteessä tulee olla käsienpesupiste. Erittäin pienissä tarjoilukohteissa voidaan minimivaatimuksena hyväksyä kaksialtainen tiskipöytä, jossa toinen allas on varattu käsienpesua varten ja toinen välineiden pesua varten. Mikäli ruoan ja juomien tarjoilu tapahtuu pestävistä astioista, tulee huoneistossa olla astianpesukone. Elintarvikemyymälässä tulee olla käsienpesupisteet vähintään liha- ja kalatiskin läheisyydessä sekä palautuspullojen ja hedelmien/vihannesten käsittelypisteessä sekä tarvittaessa konsulenttipisteiden yhteydessä. Myymälöissä sijaitsevien valmistustilojen suhteen noudatetaan keittiötilojen vaatimuksia.

4. Siivousvälineet ja -aineet

Siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti. Asianmukaisessa siivouskomerossa on vesipiste-kaatoallas, viemäröinti, ilmanvaihto, teline varrellisille välineille, siivousliinojen kuivatusteline sekä riittävästi hyllytilaa. Puhdistus- ja desinfiointiaineita ei saa varastoida alueilla, joilla käsitellään elintarvikkeita.

5. Henkilökunnan sosiaali- ja pukeutumistilat

Suuremmissa työpaikoissa tulee olla erillinen henkilökunnan ruokailu/taukotila. Pienimuotoisessa toiminnassa pitää henkilökunnalle varata vähintään pukukaapit. Työntekijöiden omia elintarvikkeita saa säilyttää ainoastaan työntekijöiden ruokailu- ja sosiaalitiloissa.

6. Helposti puhdistettavat ja desinfioitavat rakenteet, pinnoitteet, materiaalit, kalusteet, koneet ja välineet sekä astiat

Tilojen pintamateriaalit tulee valita toiminnan asettamien vaatimusten mukaan. Tarvittaessa niiden tulee kestää vettä, höyryä, lämpöä ja rasvoja. Erittäin tärkeää on, että pinnat ja rakenteet ovat helposti puhdistettavissa ja kestävät vesipesua. Puuta ei tulisi käyttää lainkaan valmistustilojen pintamateriaalina.

7. Viemäriin yhdistetty lattiakaivo ja laitteet lattioiden huuhtelua varten

Mikäli lattia joutuu olemaan jatkuvasti märkänä, tulee lattioissa olla viemäriin yhdistetyt lattiakaivot, jotka on varustettu ritilällä. Lattioiden tulee viettää lattiakaivoon. Lattiakaivot vaaditaan pääsääntöisesti ravintoloihin, joissa on ruoanvalmistusta. Tarvittaessa vaatimukset rasvanerotukseen tulee selvittää rakennusvalvonnasta.

8. Riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä asiakkaille ja henkilökunnalle

Wc-tiloja on varattava riittävästi (suosituksena 1 kpl 25 asiakaspaikkaa kohti). Mikäli tarjoilupaikassa on alle kuusi asiakaspaikkaa, ei huoneistossa tarvitse olla asiakkaille varattua wc:tä. Käynti asiakkaiden wc-tiloihin ei saa tapahtua keittiö- tai tarjoilutiskien kautta. Henkilökunnan wc-tilat eivät saa avautua suoraan tilaan, jossa elintarvikkeita käsitellään. Wc-tiloissa tulee olla käsienpesupiste, nestemäinen saippua sekä kertakäyttöiset käsien kuivauspaperit, käsipyyherulla tai kuivain.

Omavalvontasuunnitelma ja muut asiakirjat

Elintarvikehuoneistossa tehtävää toimintaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka säilytetään aina elintarvikehuoneistossa. Mikäli elintarvikehuoneistossa käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, vaaditaan henkilökunnalta myös hygieniaosaamistodistus sekä terveydentilaselvitys. Lisäksi on huomioitava että asiakastilojen tupakointitilojen suhteen noudatetaan tupakkalakia.

Elintarvikehuoneistoa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen siten, että siitä saattaa aiheutua terveyshaittaa

Elintarvikehuoneiston perustamisessa tulee lisäksi ottaa yhteyttä

  • Rakennusvalvontaan huoneiston rakennusvalvonnallisen käyttötarkoituksen ja ilmanvaihdon riittävyyden varmistamiseksi harjoitettavaan toimintaan. Lisätietoja saa myös taloyhtiön isännöitsijältä tai rakennuksen omistajalta.

Tarvittaessa on otettava yhteys myös

  • Pelastuslaitoksen palotarkastajiin (paloturvallisuus, poistumistiet yms)
  • Terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon yksikköön työterveyshuollon järjestämiseksi
  • Aluehallintoviraston työsuojeluun.
Päivitetty 7.11.2022