Luvat ja valvonta -palvelu

Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -palvelun kautta voit hakea lupia monilupaisiin tapahtumakokonaisuuksiin. Jotta voit lähettää lupahakemuksia palvelussa, sinun täytyy tunnistautua vahvasti. Tapahtumasi lupatarpeen voit arvioida ilman tunnistautumista.

Luvat ja valvonta -palvelu on uusi, käyttöönottovaiheessa oleva asiointikanava, joka auttaa tapahtumien järjestäjiä. 

Palvelun avulla voit tässä vaiheessa:

 • arvioida, mitä lupia tarvitset tapahtumaasi varten
 • hakea osan luvista
 • tehdä osan tarvittavista ilmoituksista ja suunnitelmista

Kun syötät palveluun tapahtumasi tiedot, palvelu ehdottaa tarvitsemasi luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat. Se ehdottaa myös niitä, joita et vielä voi hakea palvelun kautta. Tämän lupatarpeena arvioinnin voit tehdä myös ilman tunnistautumista. Koska palvelun kautta ei vielä voi tehdä kaikkia lupia, ilmoituksia ja suunnitelmia, palvelua käytetään aluksi rinnakkain aiempien lupahakemuskanavien kanssa. Käyttöönoton alkuvaiheessa voit itse päättää, käytätkö uutta palvelua, vai teetkö lupa-asiointisi jo aiemmin käytössä olleissa, viranomaiskohtaisissa, asiointikanavissa. Rohkaisemme kokeilemaan uutta palvelua, ja otamme mielellämme vastaan palautetta kyselyyn, jonka löydät tämän sivun alaosasta. Huomaathan, että Luvat ja valvonta -palveluun tunnistaudutaan vahvasti, ja organisaation nimissä lupien hakeminen edellyttää Suomi.fi-asiointivaltuutta (haettava valtuusasia on "Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi").

Palvelussa voit tällä hetkellä tehdä nämä Tampereella käytössä olevat tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat:

 • maankäyttölupahakemus (yleisen alueen käyttölupa)
 • meluilmoitus
 • jätehuoltosuunnitelma
 • tiedottaminen tilapäisestä elintarvikemyynnistä
 • pelastussuunnitelma
 • ensiapusuunnitelma
 • ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
 • ennakkoilmoitus tapahtuman suunnittelusta

Muut tapahtumajärjestämisessä mahdollisesti tarvittavat luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat tehdään aiemminkin käytössä olleissa, viranomaiskohtaisissa asiointikanavissa, jotka on koottu tapahtumajärjestäjän oppaan "Luvat, ilmoitukset ja suunnitelmat" -osioon. 

Luvat ja valvonta -palvelussa et toistaiseksi voi tehdä seuraavia lupahakemuksia, ilmoituksia ja suunnitelmia:

 • Lupa katualueen käyttöön
 • Lupa tilapäisille banderolleille ja opasteille
 • Rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • Ilmoitus joukkoliikenneviranomaiselle (Nysse)
 • Lupa-asioinnit, joissa toimivaltainen viranomainen on jokin seuraavista tahoista: poliisi, ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), aluehallintovirastot (AVI), Säteilyturvallisuuskeskus (STUK) tai Teosto.
Alina Viitasalo
Luvat ja valvonta -palvelun käyttäjätuki Koordinaattori
Puhelin:
040 628 2887
Marko Stenström
Tapahtumajärjestäjien neuvonta Tapahtuma-asiantuntija
Puhelin:
050 579 9226
Päivitetty 21.5.2024