Hyppää sivuvalikkoon

Saavutettavuus tapahtumissa

Esteettömyys parantaa tapahtuman laatua ja houkuttelevuutta merkittävästi. Se on välttämätön edellytys monien osallistumiselle, mutta samalla se näkyy kaikille viihtyisämpänä, sujuvampana ja turvallisempana tapahtumana.

Tampereen kaupunki on sitoutunut esteettömyyden edistämiseen yhdenvertaisuussuunnitelmallaan. Esteettömyyden huomioimista edellyttää myös laki: vapaa-ajan palveluiden pitää lain mukaan olla yhdenvertaisia. Jos tämä edellytys ei täyty, sillä voi olla juridisia seuraamuksia.

Tunnetuin esteettömyyden ulottuvuus lienee fyysinen esteettömyys, jota edistävät muun muassa hissit ja luiskat, inva-wc ja automaattisesti avautuvat ovet. Sen lisäksi esteettömyys on paljon muutakin. Ennen kaikkea esteettömyys on motivoitunut asenne. Se on ratkaisujen ajattelemista toimivuuden näkökulmasta ja ihmisten kuuntelemista. Esteettömyys on jatkuva prosessi. Kun suuret perusasiat ovat kunnossa, pienempien yksityiskohtien viilaaminen on helpompaa.

Esteettömyys toteutuu parhaiten, kun se otetaan huomioon kaikissa tapahtuman suunnittelun, toteutuksen ja jälkiarvioinnin vaiheissa. Esteettömyyssuunnittelussa kannattaa käyttää asiantuntija-apua, jota tarjoavat muun muassa Tampereen kaupungin yhdenvertaisuuskoordinaattori, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE ja vammaisjärjestöt. Kaikki esteettömyysratkaisut on hyvä testauttaa käyttäjillä ennen tapahtuman alkua.

Tiedotus ja opastus

Tapahtuman esteettömyys alkaa jo tiedottamisesta. Kaikessa tiedottamisessa korostuu ymmärrettävyys. Viesti tavoittaa laajemman joukon ihmisiä, kun se välitetään monella tavalla. Tekstissä fontin koko on vähintään 12. Suosi kaikessa aineistossa selkeitä kontrasteja. Vältä kuvan päälle sijoitettua tekstiä. Tarpeen mukaan voit tuottaa aineistoa myös selkokielellä. Nykyteknologian ansiosta verkkoviestinnässä voi käyttää helposti myös viittomakielisiä videoita. Noudata verkkosivujen esteettömyysohjeita, jotta tieto tavoittaa kaikki käyttäjät. Tiedotusmateriaalissa on hyvä olla tieto siitä, keneltä saa lisätietoja esteettömyydestä.

Asianmukainen opastus auttaa hahmottamaan tapahtumapaikan ja löytämään etsimänsä. Opastus alkaa jo paljon ennen ulko-ovea. Hyvässä opasteessa tekstit ja kuviot ovat riittävän suuria ja värikontrastit selkeitä. Opastekstejä on hyvä täydentää ääniopasteilla, hyvällä valaistuksella ja kuvasymboleilla. Huomioi opasteiden sijoittelussa myös istumakorkeudella olevat. Sijoita kaikille sisäänkäynneille selkeä kartta tapahtuma-alueesta, jossa näkyy myös esteettömyys. Suuren tapahtuman kohdalla voi olla järkevää koostaa erillinen tietopaketti tapahtuman esteettömyydestä, mutta yleisesti on suositeltavaa, että esteettömyystieto löytyy samoista esitteistä kuin muutkin tapahtumaan liittyvät tiedot. Huolehdi, että koko henkilökunta osaa tarvittaessa vastata esteettömyyteen liittyviin kysymyksiin.

Tapahtumapaikka

Valitse paikka, joka on valmiiksi esteetön. Suhtaudu paikkojen omiin esteettömyysarvioihin kriittisesti. Parasta on käydä itse tarkistamassa kohde – mieluiten asiantuntijan kanssa. Asiantuntija voi olla esimerkiksi kaupungin yhdenvertaisuuskoordinaattori, vammaisjärjestön työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä. Kysy paikan ylläpitäjiltä tai omistajilta mahdollisimman varhain, mitä esteettömyysjärjestelyjä heidän puolestaan on mahdollista tehdä.

Sisäänkäynti

Tapahtuman kaikkien sisäänkäyntien läheisyyteen varataan riittävästi ISA-tunnuksella merkittyjä, esteettömiä pysäköintipaikkoja sekä tilaa saattoliikenteelle. Huomaa, että invataksit vaativat enemmän tilaa kuin henkilöautot. Pysäköinti- ja saattoliikennealueelta sisäänkäynnille täytyy päästä esteettömästi. Talviaikaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että väylällä ei ole liikaa lunta ja hiekoitussoraa liikkumista estämässä. Sisäänkäynnin edessä täytyy olla tilaa kääntyä pyörätuolilla, joten älä aseta esimerkiksi mainoskylttejä oven eteen. Sama pätee tuulikaappiin. Esteettömän ulko-oven vapaa leveys on vähintään 850 mm. Oven avaamista helpottaa automatiikka, joka voi toimia joko painikkeella tai liiketunnistimella. Itse avattavan oven tulee avautua kevyesti. Kynnyksen korkeus voi olla enintään 20 mm. Korkeampaan kynnykseen tarvitaan loiva luiska.

Palvelutiskit ja vaatesäilytys

Palvelutiskien, kojujen ja muiden asiointipisteiden on hyvä sijaita tasaisella paikalla maan tasalla niin että niiden luo pääsee helposti. Tiskin korkeudessa on hyvä huomioida myös istuvat ja lyhyet asiakkaat. Mikäli tiskillä on tarkoitus pysähtyä pidempään, varaa sille tuoleja. Induktiosilmukka helpottaa kommunikointia asiakkaiden kanssa. Valaise tiskit erityisen hyvin.

Mikäli vaatesäilytys toimii itsepalveluna, osa naulakoista on syytä sijoittaa alemmas.

Tasoerot

Tasoerot ovat yksi merkittävimmistä ja yleisimmistä fyysisistä esteistä. Portaiden turvallisuutta lisäävät hyvä valaistus, tukeva käsijohde ja korkeuseron havainnollistava värikontrasti. Pyörätuolin käyttäjälle yksikin kynnys tai porras voi olla ylitsepääsemätön este. Kantaminen ei ole turvallista eikä kaikissa tapauksissa edes mahdollista, joten se ei sovellu esteettömyysratkaisuksi. Tasoerojen esteettömyys ratkaistaan luiskalla, tasonostimella tai hissillä. Luiska on sopiva ratkaisu vähäisissä tasoeroissa. Sen on oltava riittävän loiva, tukeva ja luistamaton. Pitkän luiskan varrella on oltava levähdystasanteita. Korkeampiin tasoeroihin tarvitaan hissi tai muu tasonostin. Tarkista hissin toimivuus ennen tapahtuman alkua.

Lava ja katsomo

Usein kuvitellaan, että esiintymislavan esteettömyydellä ei ole väliä. Tällainen ajatus johtaa siihen, että monet hyvät esitykset jäävät esittämättä. Aidosti esteettömässä tapahtumassa myös näyttämö on esteetön esiintyjille.

Etenkin isommissa paikoissa on hyvä varata eri puolilla katsomoa joitakin pyörätuolipaikkoja. Sijoita ne paikkoihin, joihin on helppo päästä ja joista on hyvä näkyvyys. Pyörätuolinkäyttäjiä ei kuitenkaan sovi eristää muista katsojista, vaan pyörätuolipaikka on luonteva osa muuta katsomoa. Mikäli induktiojärjestelmä ulottuu vain osaan katsomoa, merkitse alue selvästi ja kerro asiasta jo lipunmyyntivaiheessa.

Esitykset

Kuvailutulkkaus on keino välittää esitys niille, jotka eivät sitä näe. Suomenkielinen tekstitys helpottaa esityksen seuraamista ja on suorastaan välttämätön kuulovammaisille. Se ei kuitenkaan korvaa viittomakielistä tulkkausta, sillä suomi on viittomakieliselle vieras kieli. Tarkista esityksen äänentoisto ja induktiosilmukan toimivuus.

WC- ja muut hygieniatilat

Tarkista, että tapahtumapaikalla on kävijämäärään nähden riittävästi wc-tiloja. Wc-opasteissa on hyvä käyttää tekstin lisäksi kuvasymboleita. Inva-wc merkitään ISA-tunnuksella. Inva-wc on mitoitukseltaan tavallista väljempi, koska siellä pitää mahtua liikkumaan isollakin pyörätuolilla ja tarvittaessa myös avustajan kanssa. Inva-wc on sukupuolineutraali, jotta sitä voi käyttää myös eri sukupuolta olevan avustajan kanssa. Inva-wc:tä ei saa käyttää varastona. Huomioi tilan tarve myös suihku- ja pesuhuonetiloissa.

Kalusteet

Kalusteet sijoitetaan väljästi niin, että alueella on tilaa liikkua. Mikäli tapahtuma-alue on laaja, levähdyspaikkoja on hyvä olla niin tiheästi, ettei kävelymatkasta tule uuvuttava. Valitse tukevia kalusteita. Sama kaluste ei sovi kaikille, joten on hyvä hankkia erikorkuisia pöytiä ja tuoleja sekä ainakin muutamia käsinojallisia tuoleja. Pöydän alla tulee olla vapaata tilaa niin, että pyörätuolillakin mahtuu sen alle.

Avustaminen

Tarjoa apua tarpeen mukaan, mutta älä tyrkytä sitä. Jokainen osaa itse päättää, koska tarvitsee apua. Osa vammaisista henkilöistä tulee tapahtumaan avustajan kanssa. Avustajan tulisi päästä vammaisen henkilön kanssa tapahtumaan maksuttomasti, koska ilman avustajaa osallistuminen voi olla mahdotonta. Merkitse tapahtuman tiedotusmateriaaliin ja verkkoon selvästi, mitä lippuja tai lipputyyppejä avustajan maksuttomuus koskee. Vammaiselta henkilöltä ei kuitenkaan voi edellyttää avustajan mukana oloa. Varaudu siihen, että henkilökunnan apua tarvitaan. Henkilökunnalta pyydettävä apu on yleensä pienimuotoista, eikä siihen kulu kovinkaan paljon aikaa. Kysymys saattaa olla esimerkiksi ruoan kantamisesta pöytään tai takin pukemisesta. Sopikaa työnjaosta henkilökunnan kanssa etukäteen. Varteenotettava mahdollisuus on pestata tapahtumaan yleisavustajia. Esimerkiksi lähihoitajaopiskelijoille yleisavustajan tehtävä voi olla erinomainen tilaisuus saada tuntumaa tulevaan asiakaskuntaan. Muista aina kuunnella autettavaa henkilöä, hän on oman avustamisensa paras asiantuntija.

Huomaa, että opas- ja avustajakoiria saa tuoda paikkoihin, joihin koiria ei normaalisti päästetä, esimerkiksi elintarvikehuoneiston asiakastiloihin ja torille toriaikana.

Tarkistuslista

Tiedotus

 • Tapahtumasta tiedotetaan myös a) selkokielellä b) viittomakielellä
 • Tapahtuman verkkosivut ovat saavutettavat
 • Esteettömyystiedotukselle on nimetty vastuuhenkilö
 • Avustaja pääsee tapahtumaan maksuttomasti

Tapahtumapaikka

 • Maasto on tasainen
 • Paikka on yksitasoinen
 • Eri tasoille on hissi tai loiva luiska
 • Paikassa on määräysten mukainen inva-wc
 • Sisäänkäynnin läheisyydessä on riittävän leveä pysäköintipaikka
 • Ovien vapaa leveys on vähintään 850 mm

Palvelupisteet ja kojut

 • Pisteillä on induktiosilmukka
 • Pisteet ovat maan tasalla
 • Pisteissä ei ole yli 20 mm luiskaamattomia kynnyksiä
 • Pisteillä on tuoleja

Katsomo ja lava

 • Eri puolilla katsomoa on pyörätuolipaikkoja
 • Katsomossa on induktiosilmukka
 • Lavalle ja pukuhuoneisiin pääsee pyörätuolilla
 • Esiintyjien tiloissa on inva-wc
 • Näytöksissä on tekstitys
 • Esitykset kuvailutulkataan

Esteettömän tapahtuman helppo liikkua -kriteerit

Tapahtumapaikka

 • Tapahtumapaikka sijaitsee toimivien julkisten liikenneyhteyksien varrella, lähellä julkisen liikenteen pysäkkiä.
 • Tapahtumapaikan lähellä on esteettömiä autopaikkoja (leveys 3,6 m), jotka ovat asianmukaisesti merkittyjä ja sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
 • Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja tontin rajalta sisäänkäynnille ovat helposti havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia.
 • Kulkureittien leveys on vähintään 1,2 m eikä kulkureiteillä ole mainoksia tai kalusteita.
 • Kulkureiteillä olevissa tasoeroissa (esim. reunakivet tai portaat) rinnalla on luiska, jonka kaltevuus on enintään 5 % ja katettuna enintään 8 %.
 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti tekstin ja taustan tai symbolin ja taustan välillä. Opastus on katkeamaton.

Tapahtuman sisältö

 • Tapahtumaan on järjestetty kirjoitus-/viittomakielen tulkkaus sekä tarvittaessa muuta tulkkausta.
 • Tulkkeja varten on järjestetty tarvittavat tilat ja välineet.
 • Tulkkien ja tapahtumaan osallistuvien on tarvittaessa mahdollisuus saada esitysmateriaalit etukäteen.
 • Tilaisuuden kaikissa puheenvuoroissa käytetään mikrofonia (sekä puhujat että yleisö).
 • Puheenvuorot esitetään riittävän hitaasti, jotta tulkit ehtivät tulkata ne.
 • Esitysmateriaali on selkeää (ei tekstiä kuvan päällä, teksti erottuu tummuuskontrastina taustasta ja kirjainkoko on suuri).
 • Luennoitsija/kouluttaja on valmistautunut kuvailemaan visuaalista materiaalia, kuten kuvia ja videoita.
 • Jos tapahtumassa näytetään videoita, niissä on kielensisäinen tekstitys ja tarvittaessa myös kuvailutulkkaus.
 • Jaettava materiaali on saatavilla eri muodoissa (myös esimerkiksi pistekirjoituksella ja selkotekstinä).

Tiedottaminen

 • Tapahtumaa mainostettaessa kerrotaan mahdollisimman tarkasti sijainti ja paikan esteettömyys, tulkkaus- ym. järjestelyt sekä lisätietojen antajan yhteystiedot ja saapumisohje (julkisilla kulkuvälineillä, omalla autolla tai taksilla).
 • Valitaan teknisesti esteettömät ja käytettävyydeltään hyvät viestintävälineet ja -kanavat eli huolehditaan siitä, että välineet, kanavat ja käytetyt viestintämateriaalit ovat saavutettavia myös esimerkiksi erilaisia apuvälineitä kuten ruudunlukuohjelmia käyttävien henkilöiden kannalta.
 • Tapahtumasta tiedotetaan eri kielillä, tarvittaessa myös viittomakielellä ja selkokielellä.
 • Tapahtumaan on mahdollista ilmoittautua myös sähköpostitse ja puhelimitse, ei pelkästään verkko-lomakkeella.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mahdollisesta avuntarpeesta, apuvälineistä ja allergioista.
 • Tapahtuman materiaalit ovat saatavilla saavutettavassa muodossa, esimerkiksi verkkosivuilla.
 • Tapahtumasta on mahdollista antaa palautetta eri kanavien kautta.

Kokemus, että on tervetullut

 • Tapahtuman järjestäjät suhtautuvat myönteisesti esteettömyyteen.
 • Asiakaspalvelu on yhdenvertaista ja kaikkia arvostavaa.
 • Järjestäjät ovat valmistautuneet avustamaan ja opastamaan. Tapahtumaan on tarvittaessa hankittu myös yleisavustaja.
 • Järjestäjät ja yleisavustajat erottuvat selkeästi muista osallistujista.
 • Oma avustaja pääsee tapahtumaan maksutta.
 • Tapahtumassa on osoitettu, että syrjintä ja häirintä ovat siellä kiellettyjä (esimerkiksi asiasta kertova kyltti sekä ohjeet, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä tapahtuman aikana, jos havaitsee syrjintää tai häirintää).

Lähde: Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE

Päivitetty 20.7.2022