Hyppää sivuvalikkoon

Tapahtuman siisteys ja jätehuolto

Siisteys on ensiarvoisen tärkeää tapahtuman ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden kannalta. Jos tapahtuma-alue on roskainen, ei tapahtuma välttämättä houkuttele tulemaan enää toista kertaa. Kaupungin siivottomaksi jättävät tapahtumat saavat lähes poikkeuksetta aikaan negatiivisia reaktiota kaupunkilaisilta ja vierailijoilta - eikä syyttä!

Roskaisuus saa aikaan roskaisuutta, joten mitä siistimpänä tapahtuma-alue säilyy, sitä vähemmän roskia sinne jätetään. Taustalla on konkreettisen jätehuollon onnistumisen rinnalla myös psykologinen vaikutus: siistiä ei haluta sotkea.

Helppoja keinoja vähentää roskan määrää ja roskaamista:

 • hanki riittävä määrä selvästi merkittyjä roska-astioita, sijoittele ne kulkureittien varrelle ja ruoanmyyntipaikkojen lähelle ja huolehdi astioiden riittävästä tyhjennyksestä.
 • vältä turhia pakkauksia
 • suunnittele ruokatarjoilu niin, että siitä syntyy mahdollisimman vähän jätettä
 • peri kestoastioista (esim. tuopeista) pantti
 • vältä flaijereiden ja erillispakattujen mainostuotteiden jakelua alueella.

Jätehuolto

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta sekä jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana.

Tapahtumaa suunniteltaessa on otettava huomioon, millaisia roskia tapahtumasta syntyy, kuinka paljon roskaa tulee ja millaiset mahdollisuudet tapahtumapaikka tarjoaa siivoamiselle ja roskien keräämiselle. Onko paikalla ennestään jäteastioita? Jos on, voidaanko niitä käyttää tapahtumassa? Tähän on saatava lupa tapahtumapaikan vuokraajalta. Onko jäteastioita riittävästi?

Jätehuoltosuunnitelma

Tapahtumajärjestäjän on tehtävä tapahtumastaan jätehuoltosuunnitelma ja pyydettäessä toimittaa se kaupungin ympäristönsuojeluun. Suunnitelman on tarkoitus auttaa tapahtumajärjestäjää huomioimaan siisteyden ja jätehuollon kannalta olennaiset asiat.

Jätehuoltosuunnitelmassa huomioidaan seuraavat asiat:

 • Arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • Arvio tapahtumassa syntyvästä jätemääristä jätelajeittain (esim. sekajäte, biojäte, kartonki, lasi ja metalli)
 • Jäteastioiden määrä ja sijoittuminen jätelajeittain kartalle merkittynä
 • Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille
 • Jäteastioiden tyhjennystiheys sekä astian tyhjennyksistä vastaava taho
 • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito tapahtuman aikana
 • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön loppusiivouksen järjestäminen
 • Tarpeen mukaan suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot
 • Tilaisuuden jätehuollosta vastaavan yhteystiedot (puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana)

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Tapahtumien jätehuoltoa määrittelevät kunnalliset jätehuoltomääräykset. Kierrätettävien jätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa, mikäli näiden jätehuoltomääräysten 16 §:ssä esitettyjen jätemäärien arvioidaan ylittyvän yleisötilaisuuden aikana.

 • Biojäte: vähintään 10 kg
 • Kartonkipakkaukset: vähintään 5 kg
 • Pienmetalli: vähintään 2 kg
 • Lasipakkaukset: vähintään 2 kg
 • Muovipakkaukset: vähintään 5 kg

Tapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Pidetään Tampereen tapahtumat siistinä! Tee suunnitelmat tapahtumasi siisteydestä ja jätehuollosta kaupungin ympäristönsuojelun ohjeilla.

Vastuulliset tapahtumat

Siisteyden ja jätehuollon lisäksi tapahtumien on tärkeää huomioida laajemmin kestävä ja vastuullinen toiminta.

Jäteastiat ja niiden tyhjennys

Jos tapahtumaan pitää erikseen tilata jäteastioita, niitä tulee sijoittaa ympäri aluetta sinne missä niitä eniten tarvitaan, esimerkiksi uloskäynneille, kulkureittien varrelle ja ruokakojujen läheisyyteen. Elintarvikemyynti, anniskelupisteet ja muut runsaasti jätettä tuottava toiminnot tarvitsevat omat, yleisöroskiksia suuremmat jäteastiat. Jos tapahtuman jätteet lajitellaan, on tästä tiedotettava toimijoita etukäteen ja lajitteluastiat on merkittävä selkeästi.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava myös jäteastioiden tyhjennyksestä. Varsinkin jos tapahtumassa on runsaasti kävijöitä tai jos tapahtumassa on elintarvikkeiden myyntiä, jäteastioita voi joutua tyhjentämään useampia kertoja päivässä.

Jos tapahtumapaikalla on kiinteitä roska-astioita ja niidenkin voi olettaa täyttyvän tapahtuman aikana, on tapahtumajärjestäjän huolehdittava myös niiden tyhjentämisestä. Lisätietoja tästä antaa tapahtumapaikan vuokraaja.

Jäteastioiden vuokraaja osaa neuvoa astioiden määrän arvioimisessa. Hyviä neuvoja saa esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuollolta.

Jäteastioiden sijoittelu:

 • näkyvästi
 • keskeisille kulkuväylille ja poistumisteiden reunoille
 • elintarvike- ja ruoanmyyntikojujen läheisyyteen
 • Jäteastioiden paikat on hyvä merkitä myös tapahtuma-alueen karttaan, jotta niitä ei vahingossa sijoiteta poistumis- tai pelastusreiteille.

Ammattilaisen neuvo: Jos tapahtumassasi on juomatölkkejä, kannattaa nähdä vaivaa niiden keräämiseen erikseen: paitsi että ne pystytään kierrättämään erittäin hyvin jos ne saadaan erotelluksi jätteestä, niistä saa myös pantin muodossa hyvin rahaa takaisin. Meillä ovat toimineet läpinäkyvät jätesäkit, joihin laitetaan muutama tyhjä tölkki malliksi. Tapahtuma-alueella voi myös kiertää tölkkipartio, joka nappaa tölkit pöydältä tai maasta ja jolle voi ojentaa tyhjentyneen tölkin.

Tapahtumapaikan siivoaminen

Jos tapahtumapaikka on roskainen ennen tapahtumaa, ota yhteys tapahtumapaikan vuokraajaan. Tapahtumapaikkaa on siivottava myös tapahtuman aikana, jotta alue säilyy viihtyisänä. Siivouksen sujuvuuden takia on päätettävä etukäteen, milloin tapahtumaa siivotaan ja ketkä sen tekevät. Siivousta varten voidaan perustaa myös ns. roskapartioita, joihin voidaan ottaa vapaaehtoista talkooväkeä.

Tapahtumapaikka on siivottava tapahtuman jälkeen. Jos roskia ei pystytä keräämään paikalta käsin, on tapahtumajärjestäjän huolehdittava koneellisesta siivouksesta. Siivouksen suorittamisesta koneellisesti kannattaa tiedustella tapahtumapaikan vuokraajalta.

Ammattilaisen neuvo: Kerro siisteys- ja ympäristöteoistasi tapahtumasi nettisivuilla. Samalla kannustat tapahtumassa kävijöitä toimimaan arvojesi mukaisesti.

Tapahtuman WC-tilat

Yleisöä varten on tapahtumapaikalle hankittava riittävästi wc-tiloja käsienpesupisteineen. Tapahtumakäyttöön tarkoitetuissa sisätiloissa on usein riittävä määrä wc-tiloja, mutta joskus kapasiteettia voi olla tarpeen täydentää esimerkiksi siirrettävillä wc:illä tai lähikohteiden wc:illä.

Ulkotapahtumissa käytetään usein niin sanottuja bajamajoja, jotka eivät vaadi kytkentää puhtaaseen veteen tai viemäriin vaan toimivat säilön avulla. Saatavilla on myös erityisesti kehitettyjä ekologisia kuivakäymälöitä sekä veteen ja viemäriin kytkettäviä wc-vaunuja tai -kontteja. Huomaa, että hulevesiviemärit eivät missään tapauksessa sovellu wc-viemäreiksi! Tarkista paikan omistajalta viemäröinti- ja vesitilanne hyvissä ajoin. Säiliöllisten wc:iden kanssa muista, että pitemmässä tapahtumassa saattaa tarvita tyhjentää säiliöt välillä. Wc:iden toimittaja osaa neuvoa aiheessa.

Pienissä ulkotapahtumissa, joissa ei ole anniskelua tai ruokatarjoilua, voi tiedustella mahdollisuutta käyttää jonkin läheisen kiinteistön wc-tiloja. Tällöin kannattaa varautua pitämään yksi järjestyksenvalvoja valvomassa kiinteistön käyttöä.

Wc-tilat on sijoiteltava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta ja alueelle on pystytettävä opasteita niiden sijainnista. Valviran ohjeiden mukaan kuivakäymälät on sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettei käymälästä aiheudu hajun, talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Lisäksi käymälässä tulee olla riittävä ilmanvaihto, jonka tulee olla järjestetty siten, että hajun leviäminen muihin tiloihin estyy.

Wc-tilojen yhteydessä on oltava myös käsienpesumahdollisuus. Jos pesumahdollisuutta ei pystytä järjestämään esimerkiksi vesipisteen puuttumisen takia, voidaan korvaavana keinona käyttää desinfioivia nesteitä tai kosteuspyyhkeitä. Muista sijoittaa wc-tilojen yhteyteen myös jäteastioita.

WC-kapasiteetti

Wc-tiloja on oltava sekä naisille että miehille ja myös liikuntaesteiset on huomioitava. Monissa tapahtumissa kannattaa lisäksi ottaa käyttöön muutama unisex-wc. Miesten käymälöistä voidaan puolet korvata vastaavalla määrällä urinaaleja.

Suunnitellessasi wc-kapasiteetteja mieti yleisösi koostumusta. Yleensä naisten tai unisex-wc-tiloja tarvitaan enemmän kuin miesten wc-tiloja. Mieti myös, tarvitaanko tapahtumassasi pottaa, hoitopöytää, wc-istuimen pienentäjää tai muita lapsille soveltuvia saniteettivarusteita.

Valviralla on suuntaa-antavat ohjeet wc-kapasiteetin mitoitukseen. Myös siirrettäviä wc-tiloja vuokraavat yritykset osaavat neuvoa mitoituksessa. Asiassa voi lisäksi konsultoida Tampereen kaupungin Terveydensuojelua.

Tilaisuuden luonteesta riippuen voidaan wc-tilojen kokonaismäärästä poiketa, jos esimerkiksi tapahtuma-aika on lyhyt tai tapahtuma-alueen läheisyydessä on yleisiä käymälöitä. Käymälöiden määrää tulee vastaavasti lisätä jos tapahtuma kestää yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa on anniskelua. Alla oleva taulukko on hyvin suuntaa-antava.

WC-tilojen määrä

Valviran suuntaa-antava taulukko WC-tilojen määrästä yleisötapahtumissa. Kapasiteettiin vaikuttaa vahvasti tapahtuman luonne.

Suuntaa-antava taulukko WC-tilojen määrästä yleisötapahtumissa osallistujamäärän mukaan
Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille
< 50 1 1 1
51-250 2 2 1
251-500 3 3 1
501-750 5 4 1
751-1000 6 5 1
1000 > jokaista 250 osallistujaa kohden +1 +1 1/1000
Päivitetty 8.9.2023