Tupakkatuotteita myyville toimijoille

Kunnan valvontaviranomaiset valvovat tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista sekä lainsäädännön noudattamista valvonta-alueella. Tupakkavalvonnan yhteydessä valvotaan myös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla. Tampereen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Tampereen, Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Juupajoen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan ympäristöterveyspalvelut.

Asuntoyhteisö voi hakea tupakkalain mukaista tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistopihoille. Lisätietoa asuntoyhteisöjen tupakointikielloista sivulla:

Tupakansavu ja tupakointikiellot

Tunnistekoodit laittoman kaupan ehkäisemiseksi

Tupakkatuotedirektiivin yhtenä tavoitteena on puuttua tupakkatuotteiden laittomaan kauppaan ottamalla käyttöön tupakkatuotteita koskevat jäljitettävyys- ja turvaominaisuusjärjestelmät.

Jäljitettävyysjärjestelmä edellyttää kaikilta tupakkatuotteiden toimitusketjuun ja myyntiin osallistuvilta tunnistekoodien hankkimista. Tunnistekoodien hankkiminen on ilmaista. Tupakkatuotteita ei voi ostaa tukusta ilman toimijan ja toimipaikan tunnistekoodia. Ilmoita tunnistekoodisi elintarvikevalvontaan sähköpostitse [email protected] jonka jälkeen tunnistekoodi kirjataan Valviran järjestelmään ja se on tukkujen tiedossa.

Turvaominaisuusmerkintä sisältää erilaisia näkyviä ja piilotettuja aitoustekijöitä.  Savukkeita ja kääretupakkaa ei voi myydä, jos vähittäismyyntipakkaus ei ole varustettu turvaominaisuusmerkinnällä. 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei voi ostaa tukusta ennen myyntipaikan sijaintikunnan myöntämää myyntilupaa. Myyntilupahakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti.

Sähköinen hakemus ohjautuu myyntiluparekisteriin ja toimipisteen sijaintikunnalle. Kirjallinen lupahakemus toimitetaan myyntipaikan sijaintikuntaan.

Maksut

Myyntiluvan käsittelystä peritään kunnan hyväksymän taksan mukaisen maksu. Tupakanmyynnin valvonnasta peritään lisäksi vuosittainen valvontamaksu.

Tampereen ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1.3.2023 alkaen

Taksaliite ei ole saavutettava. Saavutettavassa muodossa tietoja voi pyytää ympäristöterveydestä.

Ilmoitus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin lopettamisesta

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijan tulee ilmoittaa lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle.

Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan toiminnanharjoittajan ilmoitettua ympäristöterveyteen toiminnan lopettamisesta. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen elintarvikevalvonta(at)tampere.fi tai alla olevalla lomakkeella.

Nikotiinikorvausvalmisteiden myynti kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Nikotiinikorvausvalmisteita tulee säilyttää ja myydä lääkelain mukaisesti. Nikotiinikorvausvalmisteiden myynti kaupoista edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa, valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille, myyjä voi valvoa ostotilannetta ja että valmisteita ei myydä ravintoloista tai automaattisista myyntilaitteista.

Nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntihakemus toimitetaan Tampereen kaupungin ympäristöterveyteen. Tampereen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Tampereen, Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Juupajoen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan ympäristöterveyspalvelut.

Elinkeinonharjoittajalla voi lisäksi olla samassa kunnassa useita kauppoja, joihin voidaan hakea lupa yhdellä hakemuksella.

Nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijan tulee ilmoittaa lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan toiminnanharjoittajan ilmoitettua ympäristöterveyteen toiminnan lopettamisesta. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen elintarvikevalvonta(at)tampere.fi tai alla olevalla lomakkeella.

Tupakointitilat

Tupakointi sallittu ravintoloiden sisätiloissa vain tupakointitilassa, joka vaatii rakennusluvan rakennusvalvontaviranomaiselta. Tupakointitilaa saa käyttää vain tupakointiin, sinne ei tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä sinne saa järjestää muitakaan oheistoimintoja. Tupakointitilan vähimmäiskoko on 7 m² .

Ravintolatupakointikieltojen toimeenpano ja kieltojen noudattamisen valvonta on ravintolan omistajan tai hänen edustajansa tehtävä. Ravintolan henkilökunnan tehtävänä on valvoa että asiakkaat noudattavat tupakkalain kieltoja ja muita säännöksiä. Kunnan valvontaviranomaiset, työsuojeluviranomainen ja poliisi valvovat lain toteutumista.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Tupakkakopit

Rakennusvalvonnan toimisto

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
040 6708741 (puhelin, pvm/mpm)
Päivitetty 8.9.2023