Tupakkalain muutos 1.5.2023 yhdenmukaistaa pakkaukset ja kieltää tuoksu- ja makutuotteet

Brändi-ilmeet ja logot poistuvat tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksista toukokuun alusta lähtien. Muutos liittyy viime vuoden huhtikuussa tehtyyn tupakkalain tiukennukseen. Vanhoilla merkinnöillä olevia tupakkatuotteita ei saa 1.5.2023 lähtien enää myydä.

Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen eli plain packaging -sääntely tarkoittaa sitä, etteivät vähittäismyyntipakkaukset saa jatkossa merkinnöiltään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista, eikä vähittäismyyntipakkauksen ulkoasun avulla saa edistää tuotteen myyntiä.

Tunnusomaisten tuoksuja ja makuja ei saa enää myydä

Tupakkalakiin on lisätty myös tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuoksu- ja makutuotteiden myyntikielto. Näin ollen kuluttajalle ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa tuotetta, jonka tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku. Kielletyiksi tulivat muun muassa niin sanotut makukortit, jotka on tarkoitettu laitettaviksi savukepakkauksen sisään, ja joista imeytyy savukkeisiin esimerkiksi mentolin tuoksua tai makua.

Myös muunlaiset tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitetut tuotteet, kuten mahdolliset makunesteet tai -suihkeet, tulivat pykälän nojalla kielletyiksi. Kielto koskee myös tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu tuomaan tuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku. Näitä ovat esimerkiksi niin sanotut makufiltterit, makukapselit ja maustetut savukepaperit.

Kielto astui voimaan 1.5.2022, jonka jälkeen uusia tuotteita ei saa enää toimittaa markkinoille. Kaupoissa ja varastoissa jo olevia tuotteita saa kuitenkin myydä 30.4.2023 saakka.

Myynnin omavalvontavelvollisuus laajenee

Tupakkalain muutokset tuovat muutoksia myös tupakkatuotteita myyville elinkeinonharjoittajille. Myynnin omavalvontavelvollisuus laajenee tuotteiden lainmukaisuuden valvontaan ikärajavalvonnan lisäksi. Tarkoituksena on, että koko myyntiketju osallistuu tuotevalvontaan aiempaa tehokkaammin ja että lainvastaisia tuotteita ei myydä kuluttajille. Elinkeinonharjoittajien on päivitettävä nykyiset omavalvontasuunnitelmat huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kuvaus siitä, miten varmistetaan, että

  • tuotteista on tehty tupakkalaissa säädetyt ilmoitukset
  • tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalaissa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

Elinkeinonharjoittaja voi laatia omavalvontasuunnitelman itse tai käyttää Valviran laatimaa omavalvontasuunnitelmamallia täydennettynä tarpeellisilla tiedoilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa