Tampere hakee Euroopan innovaatiopääkaupungiksi

Tampere on jättänyt hakemuksen Euroopan komission kilpailuun, jossa etsitään Euroopan innovaatiopääkaupunkia. Kilpailussa etsitään parhaita eurooppalaisia kaupunkeja, jotka ovat tukeneet uusia innovaatioita ja toimineet hyvinä esimerkkeinä muille kaupungeille. Tampereen kärki kilpailussa on kestävä urbaani kehitys sekä metaversumin hyödyntäminen kaupunkilaisten ja yritysten hyväksi.
Tampere ja koskimaisema kuvattuna ylhäältä käsin iltavalaistuksessa.
Tampereen tavoitteena on olla kansainvälisesti johtava kaupunki kestävän ja urbaanin metaversumi-kehityksen saralla.

Tampere osallistuu Euroopan innovaatiopääkaupunki-kilpailuun sen pääkategoriassa, joka on tarkoitettu yli 250 000 asukkaan kaupungeille. Tampereen vahvat juuret innovaatioiden ja teknologian parissa, älykäs infrastruktuuri digitaalisine ratkaisuineen, sekä kokeiluihin kannustava ilmapiiri ovat kaupungin valtteja kilpailussa. Tampereen tavoitteena on olla kansainvälisesti johtava kaupunki kestävän ja urbaanin metaversumi-kehityksen saralla.

Kilpailun pääpalkintona on miljoona euroa, ja kaksi toiselle sijalle sijoittunutta kaupunkia saavat 100 000 euron palkinnon. 
 

Kilpailussa arvioidaan kaupunkien älykkäiden ratkaisujen innovatiivisuutta ja monistettavuutta 

Tampereen kansainvälinen näkyvyys älykkäiden teknologisten ratkaisujen innovatiivisena kehittäjänä voi tuoda esimerkiksi tamperelaisille yrityksille yhteistyömahdollisuuksia sekä näkyä kaupunkilaisille yhä sujuvampina palveluina. Tampereen vahvuuksiin kuuluu tiivis yhteistyö yritysten, toisten kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa. Viime viikolla Imagine the Metaverse -tapahtuma keräsi Tampereelle asiantuntijoita 33 eri maasta. 

– Lähdimme mukaan kisaan, sillä meiltä löytyy konkreettisia esimerkkejä kekseliäästä ja ihmislähtöisestä datan ja älyteknologian hyödyntämisestä. Nämä näytöt ovat jo herättäneet kansainvälistä kiinnostusta niin skaalattavuutensa kuin innovatiivisuutensa ansiosta. Esimerkkinä kysyntää herättänyt Tampereen Pulssi-palvelu, joka tarjoaa dataa keskustan kävijävirroista alueen yrittäjille, kertoo Tampereen kaupungin kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.

Kilpailussa arvioidaan kaupunkien näyttöjä kokeilujen, yhteistyöverkostojen, älykkäiden ratkaisujen monistettavuuden ja tulevaisuuden visioiden saralla. 

Tampere ottaa suunnannäyttäjän roolia teknologian hyödyntämisessä ilmaston ja kaupunkilaisten hyväksi

– Tampere uskaltaa ottaa suunnannäyttäjän roolia metaversumin kehityksessä. Lähdimme juuri vetämään rahoitussopimuksen neuvotteluvaiheessa olevaa Euroopan laajuista x-CITE-hanketta, jossa rakennetaan eurooppalaista kaupunkien metaversumia, CitiVersea. Meiltä löytyy jo käyttöön vietyjä ratkaisuja, teknologiset alustat, osaaminen ja sopivasti uteliasta mieltä, sanoo johtaja Teppo Rantanen Tampereen kaupungilta. 

Tampereen kilpailuhakemuksessa mainitaan muun muassa älykkäitä tapahtumaturvallisuusratkaisuja kehittänyt SURE-ohjelma, kaupungin älyteknologiaa hyödyntävät valaistusratkaisut sekä teiden kunnossapitoa helpottavat sensorijärjestelmät. Esimerkeistä monet perustuvat kaupungin IoT-alustan, eli kaupungin yhteiseen datakeskuksen hyödyntämiseen. Lisäksi hakemus esittelee x-CITE-hanketta ja sen tavoitteita hyödyntää XR:n eli lisätyn todellisuuden ratkaisuja elämysten luomisessa muun muassa Nokia Arenalla. 

Kestävyys, sosiaalinen monimuotoisuus ja yhdenarvoisuus ovat myös tärkeä osa Tampereen viestiä eurooppalaisessa kilpailussa. Kestävyyteen liittyy erityisesti älykkään liikkumisen ratkaisut, kuten ratikkahanke ja Tampereelta löytyvä autonomisen ajamisen laboratorio.

– Tampere hyödyntää innovatiivisesti dataa myös sosiaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tästä on esimerkkinä Tampere Junior -kehitysohjelma, jossa kerättiin dataa tamperelaisista lapsiperheistä, jotta palvelut osattaisiin kohdistaa yhä paremmin perheiden tarpeisiin, Rantanen kertoo esimerkkinä. 

Kilpailuun osallistuneiden hakemusten arvioinnin tuloksista ilmoitetaan marras-joulukuun aikana.

 

Lisätietoja

Teppo Rantanen
Johtaja
Puhelin:
040 023 5442
Irene Impiö
Kasvupalvelujohtaja
Puhelin:
050 539 2943
Teksti: Elina Uusitalo
Kuvat: Marko Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa