Katuluvat

Työskenneltäessä kadulla tai muilla yleisillä alueilla työstä vastaavan on tehtävä lain perusteella ilmoitus työstä kunnalle (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 547/2005 14 a §).

Katulupa myönnetään ilmoituksen (katulupahakemus) perusteella. Katulupa sisältää työluvan ja tilapäisen liikennejärjestelypäätöksen. Töiden vaatimien liikennejärjestelyjen suunnittelusta vastaa luvan hakija.

Katuluvasta perittävät maksut perustuvat 1.6.2023 lähtien Ympäristö- ja rakennusjaoston hyväksymään taksaan jolloin se kumoaa aiemman taksan.

Katuluvan hakeminen

Ohjeet ja tiedotteet luvan hakijalle

Yhteystiedot

Päivitetty 10.5.2024