Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja luonnonsuojeluviranomaisena, rakennusvalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna
lupa- ja valvontaviranomaisena sekä paikkatietoinfrastruktuurilain mukaisena
paikkatietoa hallinnoivana viranomaisena, ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä tarkoitettuna viranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:n tarkoittamana
toimielimenä.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ojitusasioita. Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat erillisen tonttijaon hyväksymistä, kiinteistönmuodostusta sekä muuta mittaustointa.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat ajoneuvojen
siirtoa. Ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävänä on lisäksi järjestää pysäköinninvalvontaan liittyvät tehtävät.

Ympäristö- ja rakennusjaosto käyttää yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvaa
ratkaisuvaltaa ja päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.

Lisätietoja ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävistä ja päätöksistä löydät alla olevien linkkien kautta.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokousaikataulu

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoonpano toimikaudella 2021–2023

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostossa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja (Kok.) Matti Höyssä

Tekniikan lisensiaatti
Puhelin: 0400 625 972
Sähköposti: matti.hoyssa(at)hotmail.com

Varajäsen (Kok.) Petri Rajala

Lakimies, ekonomi
Puhelin: 0400 631 875
Sähköposti: petri(at)petrirajala.com

Varapuheenjohtaja (SDP) Matti Hellsten

Lehtori
Tampereen seudun ammattiopisto
Sähköposti: matti.hellsten(at)tampere.fi

Varajäsen (SDP) Ahmad Ahmadi

Rakennesuunnittelija
Puhelin: 040 480 9210
Sähköposti: ahmad.ahmadi(at)tampere.fi

Jäsen (Kok.) Riina-Eveliina Eskelinen

Hallintotieteiden maisteri, liiketoimintapäällikkö
Sähköposti: riina-eveliina.eskelinen(at)tampere.fi

Varajäsen (Kok.) Katja Karintaus

Diplomi-insinööri
Sähköposti: katja.karintaus(at)tampere.fi

Jäsen (PS) Pentti Hupanen

Puhelin: 040 063 1963
Sähköposti: pentti.hupanen(at)tampere.fi

Varajäsen (PS) Olli Ruotsalainen

Projektipäällikkö
AJR Solutions Oy
Sähköposti: olli.ruotsalainen(at)tampere.fi

Jäsen (Vihr.) Milla Lehti

Sähköposti: milla.lehti(at)tampere.fi

Varajäsen (Vihr.) Marko Ulvila

Sähköposti: marko.ulvila(at)tampere.fi

Jäsen (KD) Anne Huhtala

Opettaja
Tampereen kaupunki
Puhelin: 040 017 8636
Sähköposti: anne.huhtala(at)tampere.fi

Varajäsen (KD) Katja Koivistoinen

Puhelin: 044 521 1285
Sähköposti: katja.koivistoinen(at)gmail.com

Jäsen (Kesk.) Katriina Majuri

Sähköposti: katriina.majuri(at)tampere.fi

Varajäsen (Kesk.) Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Puhelin: 050 366 4143
Sähköposti: annakaarina.rantaviitatiainen(at)gmail.com

Jäsen (Vas.) Antti Salonen

Aluetoimitsija
Teollisuusliitto ry
Puhelin: 040 832 1315
Sähköposti: antti.salonen2(at)tampere.fi

Varajäsen (Vas.) Wille Luosa
Jäsen (SDP) Jenny Vaara

Asiantuntija, KM
Sähköposti: jenny.vaara(at)hotmail.fi

Varajäsen (SDP) Marja Arbelius

Erityisopettaja
Eläkkeellä
Puhelin: 041 448 6998
Sähköposti: marja.arbelius1(at)tampere.fi

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston muut yhteystiedot

Esittelijä Johtaja Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Esittelijä Ympäristöpäällikkö Kati Skippari
Puhelin:
050 521 5198
Esittelijä rakennusvalvontapäällikkö Juha Henttonen
Pöytäkirjanpitäjä Hallintosihteeri Hanna Sandström
Puhelin:
040 750 1876
Tiedotusvastaava Viestintäsuunnittelija Tarja Nikupaavo-Oksanen
Puhelin:
050 552 6339

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston toimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä myös osoitteeseen: toimielinpalvelut(at)tampere.fi

Päivitetty 12.1.2023