Hyppää sivuvalikkoon

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja luonnonsuojeluviranomaisena, rakennusvalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna
lupa- ja valvontaviranomaisena sekä paikkatietoinfrastruktuurilain mukaisena
paikkatietoa hallinnoivana viranomaisena, ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä tarkoitettuna viranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:n tarkoittamana
toimielimenä.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ojitusasioita. Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat erillisen tonttijaon hyväksymistä, kiinteistönmuodostusta sekä muuta mittaustointa.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat ajoneuvojen
siirtoa. Ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävänä on lisäksi järjestää pysäköinninvalvontaan liittyvät tehtävät.

Ympäristö- ja rakennusjaosto käyttää yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvaa
ratkaisuvaltaa ja päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.

Lisätietoja ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävistä ja päätöksistä löydät alla olevien linkkien kautta.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokousaikataulu

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokoonpano toimikaudella 2023-2025

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostossa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Matti Höyssä
Puheenjohtaja (Kok.)

Tekniikan lisensiaatti
Puhelin: 0400 625 972
Sähköposti: matti.hoyssa(at)hotmail.com

Petri Rajala
Varajäsen (Kok.)

Lakimies, ekonomi
Puhelin: 0400 631 875
Sähköposti: petri(at)petrirajala.com

Matti Hellsten
Varapuheenjohtaja (SDP)

Lehtori
Tampereen seudun ammattiopisto
Sähköposti: matti.hellsten(at)tampere.fi

Jari Paulamäki
Varajäsen (SDP)
Riina-Eveliina Eskelinen
Jäsen (Kok.)

Hallintotieteiden maisteri, liiketoimintapäällikkö
Sähköposti: riina-eveliina.eskelinen(at)tampere.fi

Katja Karintaus
Varajäsen (Kok.)

Diplomi-insinööri
Sähköposti: katja.karintaus(at)tampere.fi

Pentti Hupanen
Jäsen (PS)

Puhelin: 040 063 1963
Sähköposti: pentti.hupanen(at)tampere.fi

Olli Ruotsalainen
Varajäsen (PS)

Projektipäällikkö
AJR Solutions Oy
Sähköposti: olli.ruotsalainen(at)tampere.fi

Milla Lehti
Jäsen (Vihr.)

Sähköposti: milla.lehti(at)tampere.fi

Marko Ulvila
Varajäsen (Vihr.)

Sähköposti: marko.ulvila(at)tampere.fi

Anne Huhtala
Jäsen (KD)

Opettaja
Tampereen kaupunki
Puhelin: 040 017 8636
Sähköposti: anne.huhtala(at)tampere.fi

Katja Koivistoinen
Varajäsen (KD)

Puhelin: 044 521 1285
Sähköposti: katja.koivistoinen(at)gmail.com

Katriina Majuri
Jäsen (Kesk.)

Sähköposti: katriina.majuri(at)tampere.fi

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Varajäsen (Kesk.)

Puhelin: 050 366 4143
Sähköposti: annakaarina.rantaviitatiainen(at)gmail.com

Antti Salonen
Jäsen (Vas.)

Aluetoimitsija
Teollisuusliitto ry
Puhelin: 040 832 1315
Sähköposti: antti.salonen2(at)tampere.fi

Wille Luosa
Varajäsen (Vas.)
Leena Heino
Jäsen (SDP)

IT-järjestelmäasiantuntija
Tampereen yliopisto
Sähköposti: leena.heino(at)tampere.fi

Marja Arbelius
Varajäsen (SDP)

Erityisopettaja
Eläkkeellä
Puhelin: 041 448 6998
Sähköposti: marja.arbelius1(at)tampere.fi

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston muut yhteystiedot

Mikko Nurminen
Esittelijä Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Kati Skippari
Esittelijä Ympäristöpäällikkö
Puhelin:
050 521 5198
Juha Henttonen
Esittelijä rakennusvalvontapäällikkö
Hanna Sandström
Pöytäkirjanpitäjä Hallintosihteeri
Puhelin:
040 750 1876
Tarja Nikupaavo-Oksanen
Tiedotusvastaava Viestintäasiantuntija
Puhelin:
050 552 6339

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston toimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä myös osoitteeseen: toimielinpalvelut(at)tampere.fi

Päivitetty 11.3.2024