Lautakunnat ja jaostot

Lautakunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti. Lautakuntien kokoonpanosta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään hallintosäännössä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto valitsee varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Päivitetty 10.5.2022