Siirry sisältöön

Virastotalon peruskorjauksen ja laajentamisen valmistelu on käynnistynyt

Julkaistu 28.3.2019 14.04

Tampereen kaupungin keskusvirastotalon peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen valmistelutyö yhdessä tilojen käyttäjien kanssa on alkanut. Torstaina 28. maaliskuuta järjestettiin virastotalon ja Frenckellin kiinteistössä olevalle henkilöstölle aiheesta tiedotustilaisuus. Suunnitelman mukaan kaupungin kahdessa virastorakennuksessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 800 työntekijää, keskitetään perusparannettuun ja laajennettuun keskusvirastotaloon.

– Kustannustarkastelut tehdään luonnossuunnitelmien pohjalta tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeelle on talousarviossa suunnitelmavuosille 2021–2025 varattu 21,6 miljoonaa euroa, kertoo kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.

Alustavan hankeaikataulun mukaan virastotalon laajennuksen ja perusparannuksen toteuttaminen etenee niin, että tarveselvitys ja hankesuunnittelu tehdään kuluvan vuoden aikana, toteutussuunnittelu vuoden 2020 aikana, rakentaminen käynnistyy vuonna 2021 ja valmistumisajankohta olisi vuonna 2023.

Noin 30 eri alojen asiantuntijaa virastotalolta ja Frenckellistä on kutsuttu hanketta käsitteleviin työpajoihin. Yhdessä pohditaan, mitä uudelta virastotalolta odotetaan ja millainen olisi paras mahdollinen työpaikka. Selvitystä käytetään hankesuunnittelun tukena.

– Monitoimiston kehittämisessä tavoitellaan 2. - 6. kerrokseen noin 700:aa työpistettä työskentelyvyöhykkeineen. Vyöhykkeet muodostuisivat muun muassa ryhmätyö-, hiljainen työ-, puhelin- ja neuvottelutiloista. Tilat suunnitellaan tukemaan digitaalisaaton edistämistä. Valtuustosali ja oheistilat pysyvät 5. kerroksessa. Katutason tiloihin kaavaillaan julkisia ja puolijulkisia tiloja, kertoo hankearkkitehti Kirsti Hankela.

Matala osa puretaan

Keskusvirastotalon nykyinen kunto edellyttää pikaista perusparannusta. Rakennuksen ensimmäinen osa on 51-vuotias ja toinen osa 43-vuotias, eikä taloa ole vielä perusparannettu.

Virastotalon matala osa on todettu selvityksissä käyttökelvottomaksi ja korkea osakin on huonokuntoinen. Puutarhakadun varrella oleva matala osa on nyt tyhjillään, ja kokonaisuudessaan talo on vajaakäytöllä. Nykyiset tilat ovat tehottomat ja tekniikka osin vanhentunutta eikä mahdollista suunniteltua henkilömäärän lisäämistä rakennukseen.

Asemakaavan mukaan rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ja kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi määriteltyä virastotaloa ei saa purkaa. Selvitysten mukaan matalan osan luotettava korjaaminen edellyttäisi siiven lähes kaikkien rakenneosien purkamista. Maakuntamuseolta on haettu ja saatu matalan osan purkulupaan tarvittava lausunto.

Matalan osan paikalle suunnitellaan virastotalon laajennusta. Hanke suunnitellaan siten, että mahdollisesti myöhemmin haettavalla asemakaavamuutoksella rakennusoikeutta voitaisiin vielä lisätä ja toteuttaa toinenkin laajennusosa virastotalon länsipuolelle.

Hankkeen rahoitus Frenckellin myynnillä

– Perusparannus ja uudisrakentaminen voitaisiin rahoittaa Frenckellin myymisellä. Tiedämme, että Frenckell kiinnostaa ja mahdollisia ostajakandidaatteja on liikkeellä. Kiinteistöstä julkaistaankin myynti-ilmoitus lähipäivinä, kertoo Ekholm.

Frenckellin myynti aiotaan toteuttaa kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä. Ostajaehdokkaita kutsutaan ilmoituksella neuvotteluun, ja valittujen yhteistyötahojen kanssa käydään myyntineuvottelut rinnan virastotalon kehittämisen kanssa.

Vuonna 1904 valmistuneessa Frenckellin kiinteistökokonaisuudessa on huoneistoalaa noin 14 000 neliömetriä, rakennusoikeutta 15 821 kerrosneliömetriä ja tontin pinta-ala on 8 213 neliömetriä.

– Uusi toiminta Frenckellissä voisi elävöittää niin Keskustoria kuin virastotalon seutua. Virastotalon katutason tiloihin voitaisiin tuoda esimerkiksi ravintolatoimintaa ja kokoustiloja, pohtii Ekholm.

Frenckellin myynnistä on käyty keskustelua jo aiempina vuosina osana keskustan kehittämisen hankkeita. Kaupunginhallitus päätti runsas vuosi sitten (6.3.2017) kaupungin hallintorakennusten tilankäytön uudistamisen periaatteista.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Hankearkkitehti
Kirsti Hankela
puhelin 0400 970 629
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell