Asuinrakennuksen rakennuslupamaksuun alennus asuntorakentamisen vauhdittamiseksi

Ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 21.5.2024 alentaa rakennuslupamaksun kokonaisalan mukaista maksua 50%:lla asuntotuotannon edistämiseksi. Alennus on määräaikainen. Alennustaksa tulee voimaan 1.6.2024.

Hakijalla on oltava rakennuslupa myönnettynä 30.6.2025 mennessä, ja lupahakemus on jätettävä vireille 31.3.2025 mennessä.   Alennus koskee rakennuksen kokonaisalan mukaista maksua neliömetriä kohden. Esimerkiksi yhden tai kahden asunnon pientalon kokonaisalan mukainen rakennuslupamaksu on 5 €/m2 ja muun rakennuksen 8 €/m2, ja näitä maksuja alennetaan 50%. Rakennuskohtaista 550 €:n maksua ei alenneta. 

Tampereen kaupunki päätyi rakennuslupamaksun alentamiseen, koska asuntoja valmistuu tänä vuonna ja lähivuosina selvästi aiempaa vähemmän. Aloitettujen rakennushankkeiden määrä on hiipunut vallitsevan taloustilanteen vuoksi.  Tampereella vuonna 2024 on aloitettu toukokuun alkuun mennessä ainoastaan 309 asunnon rakentaminen.  Vuonna 2021 aloitettuja asuntoja oli 5428, vuonna 2022 määrä oli 3205 ja vuonna 2023 vastaava luku 1823.

Rakennuslupamaksun alentamisella Tampereen kaupunki kannustaa rakennusalan yrittäjiä ja yhteisöjä nopeuttamaan asuntotuotantoa ja käynnistämään hankkeensa nopeasti.

Rakennuslupamaksun alentamisen arvioidaan pienentävän rakennusvalvonnan tuloja 24 % ja vuoden 2024 katteen kääntyvän negatiiviseksi.

Rakennuslupamaksun määräaikainen alentaminen sekä kaupunginhallituksen hyväksymät linjaukset ja aiempi päätös tukevat osaltaan asuntorakentamista vaikeassa suhdannetilanteessa.

Kaupunginhallitus päätti 8.4.2024 määräaikaisista asunto- ja maapolitiikan toimenpiteistä asuntotuotantotuotannon vauhdittamiseksi. Toimenpiteitä ovat muun muassa tonttikierron nopeuttaminen ja kahden vuoden vapautus yhtiömuotoisten tonttien maanvuokriin, jos rakentaminen alkaa tänä vuonna. 
 

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa