Takahuhdin koulun remontti etenee jatkosuunnitteluun

Takahuhdin koulun B-rakennuksen remontti, laajennusosan hankesuunnitelma sekä väistötilaratkaisut hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi kaupunginhallituksen kokouksessa 24.6.2024.
Havainnekuvassa kaksi koulurakennusta.
Arkkitehtitoimiston havainnekuva, julkisivujen ratkaisut tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Takahuhdin koulurakennus perusparannetaan ja laajennetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Tehtyjen kuntoselvitysten ja -tutkimusten mukaan koulurakennuksessa tulee tehdä kattava talotekninen uudistus sekä rakenteiden korjauksia julkisivuissa ja sisätiloissa. Perusparannetussa koulussa tulee olemaan tilat enimmillään noin 450 oppilaalle. Tällä hetkellä oppilas-ja kouluterveydenhuolto toimii viereisen Pappilan päiväkodin tiloissa, nämä toiminnot siirtyvät koulun yhteyteen remontin jälkeen. 
 
Päiväkoti tulee laajennusosaan koulun itäpuolelle ja sen tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi, päiväkoti mitoitetaan 300 lapselle. Tilasuunnittelussa huomioidaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.  
Rakennustyöt vaiheistetaan siten, että laajennusosa toteutetaan ensin ja sen rakennustyöt alkavat joulukuussa 2025 ja valmistuvat toukokuussa 2027. Koulun B-rakennuksen perusparannushanke käynnistyy elokuussa 2027 ja valmistuu helmikuussa 2029. Takahuhdin siirtokelpoinen päiväkoti puretaan tontilta keväällä 2029, minkä jälkeen koulun piha-alue viimeistellään.
 
Koulun B-rakennuksen toiminta siirtyy perusparannuksen ajaksi väistötiloihin ensimmäisenä valmistuvaan laajennusosaan, tulevan päiväkodin tiloihin. Nykyiset Takahuhdin, Pappilan ja Ankkarin päiväkodit ovat toiminnassa koko hankkeen valmistumiseen asti. Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä yhteensä noin 29 miljoonaa euroa ja sitä tarkennetaan todellisten kustannusten mukaiseksi.

 

Lisätietoja

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa