Yleisötapahtumien äänentoiston periaatteita päivitettiin

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi 21.5.2024 yleisötapahtumien äänentoiston linjaukset. Tapahtuma-alueella sallitaan nyt taustamelutasoinen äänentoisto yöaikaan kello 22 jälkeen ilman ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävää meluilmoitusta.

Toinen keskeinen muutos on, että useamman päivän tapahtumissa melutason on arkipäivisin oltava 5 dB matalampaa kuin viikonloppuisin.  Melutason ero perustuu vuonna 2022 tehtyyn asukaskyselyyn. Vastausten mukaan asukkaat kokivat arki-iltojen musiikkimelun häiritsevämpänä kuin viikonloppuisin soitetun musiikin.

Tampereen kaupungin periaatteet äänentoistolaitteiden käytölle ulkoilmatapahtumissa ja terasseilla on päivitetty 1.5.2023 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten mukaisiksi.  Niissä luovuttiin yöaikaisen äänentoiston täyskiellosta. Terasseilla ja ulkoilmatapahtumissa sallitaan kello 22 jälkeen ilman meluilmoitusta taustamusiikkitasoinen äänentoisto, jonka melutaso ei ylitä rauhallisen keskusteluäänen melutasoa.  

Päiväaikaan kello 7–22 voidaan äänentoistoa käyttää pääsääntöisesti ilman meluilmoitusta, mutta naapurustoa on tiedotettava riittävän laajasti ja kohtuuttomat meluhaitat on ehkäistävä muun muassa lavan sijoittamisella, kaiutinten suuntauksella, äänen voimakkuuden säädöillä ja meluesteillä.

Meluilmoitus tehtävä erityisen häiritsevästä melusta

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista yleisötapahtumista on tehtävä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle meluilmoitus, jonka perusteella tehdään melupäätös. Se sisältää ohjeet ja määräykset hakijalle meluhaittojen minimoiseksi ja edellytetyn melutason seuraamiseksi. Esimerkiksi jos tapahtumassa tai terassilla käytetään taustamelutasoisen ylittävää äänentoistoa kello 22–24, on siitä tehtävä meluilmoitus. 

Periaatteet ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla, ja niitä käytetään meluilmoitusten käsittelyssä sekä toimijoiden neuvonnassa ja ohjeistuksessa. Tavoitteena on mahdollistaa Tampereen kaupungin vetovoimaisuutta lisäävien tapahtumien järjestäminen ja samalla kuitenkin turvata kaupungin asukkaiden viihtyisyys ja lepo.

Äänentoistonperiaatteet eivät koske yksityishenkilöiden toimintaa kuten pihajuhlia. Yksityishenkilöiden käyttämää äänentoistoa säätelee järjestyslaki, ja sitä valvoo poliisi.

Tampereen kaupungin periaatteet äänentoistolaitteiden käytölle ulkoilmatapahtumissa ja terasseilla korvaavat edelliset linjaukset vuodelta 2019. Uudet linjaukset astuvat heti voimaan.
 

Lisätietoja

Kati Skippari
Ympäristöpäällikkö
Puhelin:
050 521 5198

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Aliisa Piirla
Jaa sosiaalisessa mediassa