Ympäristönsuojelu­määräykset

Ympäristönsuojelumääräyksillä ohjataan monia arkielämään ja töihin liittyviä toimintoja ja olosuhteita ympäristö- ja terveysnäkökohdista. Tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ympäristönsuojelulain mukaisesti paikalliset olot huomioiden. Esimerkiksi jätevesiä koskevat määräykset ovat tiukempia ranta- ja pohjavesivyöhykkeellä

Määräykset koskevat muun muassa mattojen autojen ja veneiden  pesua, öljysäiliöitä, rakennus- ja purkutöitä, kulkuväylien ja pihojen kunnossapitotöitä, tapahtumien ja töiden melua, äänentoistolaitteita sekä tilapäistä murskausta. 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.2.2019, ja ne astuivat voimaan 1.4.2019.

Päivitetty 14.6.2022