Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräykset koskevat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 19.5.2021 toimialueelle uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan 1.7.2021. Jätehuoltomääräysten uudistaminen perustui muuttuvaan jätelainsäädäntöön.

Jätehuoltomääräykset sekä niiden perustelumuistio ovat luettavissa alla olevista tiedostoista:

Keskeiset muutokset jätehuoltomääräyksissä

Uusien jätehuoltomääräysten myötä erityisesti jätteiden lajitteluun sekä erilliskeräykseen velvoitetaan aiempaa enemmän. Velvoitteet astuvat voimaan alueittain ja jätelajeittain.

Jätteiden erilliskeräystä velvoitetaan ensin vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä. Tampereella näillä kiinteistöillä oli oltava lajitteluastia lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022 mennessä. Muissa toimialueen kunnissa lasipakkaukset, pienmetalli ja biojäte on kerättävä viimeistään 1.4.2022 ja kartonki- ja muovipakkaukset viimeistään 1.4.2023.

Biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä (myös vapaa-ajan asuntoja) Tampereen kaupunkiseudun keskustaajamassa 1.9.2023 mennessä. Vaihtoehtoisesti biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle biojätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Alla olevasta kartasta näet Tampereen kaupunkiseudun keskustaajaman, joka on korostettu vihreällä värillä. Kartan avulla voit tarkastaa, sijaitseeko kiinteistösi taajaman alueella. Voit avata suuremman karttanäkymän tästä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n internetsivuille on koottu ohjeita jätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin liittyvien muutosten toteuttamiseen:

Lajittelupalvelut kotipihaan - aikataulu ja ohjeita

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa, perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa jätehuollon asianmukaista järjestämistä tai aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista voit hakea pdf-lomakkeella tai sähköisessä asiointipalvelussa.

Päivitetty 24.1.2023