Hyppää sivuvalikkoon

Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräykset koskevat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 19.5.2021 toimialueen nykyiset jätehuoltomääräykset. 7.6.2023 jätehuoltolautakunta hyväksyi jätehuoltomääräyksiin päivityksiä, jotka astuivat voimaan 1.7.2023.

Jätehuoltomääräykset sekä niiden perustelumuistio ovat luettavissa alla olevista tiedostoista:

Kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteet

Jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan kierrätykseen soveltuvien jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä. Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella kierrätettävät jätteet on erilliskerättävä asuinkiinteistöiltä seuraavasti:

Huoneistoja 5 tai enemmän:

  • Biojäte
  • Kartonkipakkaukset
  • Pienmetalli
  • Lasipakkaukset
  • Muovipakkaukset
  • Paperi (kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät)

Huoneistoja 1-4, kun kiinteistö sijaitsee yli 10 000 asukkaan taajamassa:

  • Biojäte*

* 1.9.2023 biojätteen keräysvelvoite laajeni koskemaan kaikkia yli 10 000 asukkaan taajamassa sijaitsevia asuinkiinteistöjä (myös vapaa-ajan asuntoja). Velvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Voit lukea lisätietoa biojätteen keräysvelvoitteesta sivulta Biojätteen keräysvelvoite 1-4 asunnon kiinteistöillä.

Alla olevasta kartasta näet Tampereen kaupunkiseudun keskustaajaman, joka on korostettu vihreällä värillä. Keskustaajama käsittää alueita Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Kartan avulla voit tarkastaa, sijaitseeko kiinteistösi kyseisen, yhtenäisen taajaman alueella. Voit avata suuremman karttanäkymän tästä.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella yhdyskuntajätteen kiinteistöittäisestä kuljetuksesta huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Pirkanmaan Jätehuollon internetsivuilla on ohjeita kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden toteuttamiseen kiinteistöllä:

Lajittelupalvelut kotipihaan - aikataulu ja ohjeita

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa, perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa jätehuollon asianmukaista järjestämistä tai aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa.

Lisätietoa jätehuoltomääräysten poikkeamishakemuksista sekä tarvittavat lomakkeet löydät sivulta Hakemukset ja ilmoitukset jätehuoltoviranomaiselle.

Voit tehdä hakemuksen myös jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiointipalveluun pääset alla olevan linkin kautta. 

Tämän sivun löydät myös osoitteella: tampere.fi/jatehuoltomaaraykset

Päivitetty 26.9.2023