Hyppää sivuvalikkoon

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräykset koskevat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi nykyiset jätehuoltomääräykset 19.5.2021. Jätehuoltomääräyksiin on hyväksytty muutoksia vuosina 2023 ja 2024.

Sekajätteen keräys- ja kuljetusalueet

Jätehuoltolautakunta on päättänyt sekajätteen kiinteistöittäisistä keräysalueista. Näillä alueilla asuinkiinteistöillä on oltava oma sekajäteastia tai lähikiinteistöjen yhteinen kimppa-astia.

Sekajätteen keräys- ja kuljetusalueet ovat laajenemassa kunnittain vuosina 2024-2029.

Tarkasta alla olevasta kartasta, kuuluuko kiinteistösi sekajätteen keräys- ja kuljetusalueeseen jo nyt tai lähitulevaisuudessa. Suurempi karttanäkymä avautuu tästä.

Kartta sekajätteen keräys- ja kuljetusalueista

Biojätteen ja muiden kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteet

Jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan kierrätykseen soveltuvien jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä. Kierrätettävät jätteet on erilliskerättävä asuinkiinteistöiltä seuraavasti:

Huoneistoja 5 tai enemmän:

  • Biojäte
  • Kartonkipakkaukset
  • Pienmetalli
  • Lasipakkaukset
  • Muovipakkaukset
  • Paperi (kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät)

Huoneistoja 1-4, kun kiinteistö sijaitsee yli 10 000 asukkaan taajamassa:

  • Biojäte

Biojätteen keräysvelvoite koskee kaikkia asuinkiinteistöjä (myös vapaa-ajan asuntoja), jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamassa. Velvoite koskee Tampereen kaupunkiseudun keskustaajamaa, joka kattaa alueita Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.

Keskustaajamassa asuinkiinteistöillä on oltava oma biojäteastia tai lähikiinteistöjen yhteinen biokimppa-astia. Vaihtoehtoisesti biojäte voidaan kompostoida jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lue lisää sivulta: Biojätteen keräysvelvoite 1-4 asunnon kiinteistöillä.

Tarkasta alla olevasta kartasta, sijaitseeko kiinteistösi Tampereen kaupunkiseudun keskustaajamassa (yhtenäinen, vihreällä korostettu alue) ja koskeeko biojätteen keräysvelvoite kiinteistöäsi. Suurempi karttanäkymä avautuu tästä.

Kartta biojätteen keräysalueesta

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella yhdyskuntajätteen kiinteistöittäisestä kuljetuksesta huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa, perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa jätehuollon asianmukaista järjestämistä tai aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa.

Lisätietoa jätehuoltomääräysten poikkeamishakemuksista sekä tarvittavat lomakkeet löydät sivulta Hakemukset ja ilmoitukset jätehuoltoviranomaiselle.

Voit tehdä hakemuksen myös jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiointipalveluun pääset alla olevan linkin kautta. 

Tämän sivun löydät myös osoitteella: tampere.fi/jatehuoltomaaraykset

Päivitetty 12.4.2024