Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräykset koskevat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 19.5.2021 toimialueelle uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan 1.7.2021. Jätehuoltomääräysten uudistaminen perustui muuttuvaan jätelainsäädäntöön.

Jätehuoltomääräykset sekä niiden perustelumuistio ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

Keskeiset muutokset jätehuoltomääräyksissä

Uusien jätehuoltomääräysten myötä erityisesti jätteiden lajitteluun sekä erilliskeräykseen velvoitetaan aiempaa enemmän. Erilliskeräysvelvoitteet astuvat voimaan toimialueella alueittain ja jätelajeittain vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Tampereella lasipakkauksille, pienmetallille ja biojätteelle on oltava lajitteluastia viimeistään 1.9.2021 ja kartonki- ja muovipakkauksille viimeistään 1.9.2022. Muissa toimialueen kunnissa lasipakkaukset, pienmetalli ja biojäte on kerättävä viimeistään 1.4.2022 ja kartonki- ja muovipakkaukset viimeistään 1.4.2023.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n internetsivuille on koottu käytännön ohjeita muutosten toteuttamiseen:

Lajittelupalvelut kotipihaan – aikataulu ja ohjeita

Biojätteen keräysvelvoite laajenee lisäksi koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä Tampereen kaupunkiseudun keskustaajamassa 1.9.2023 mennessä. Biojäte voidaan myös vaihtoehtoisesti kompostoida kiinteistöllä. Tästä on kuitenkin tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle biojätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Ilmoitusvelvoite astuu kuitenkin voimaan vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2023 alkaen.

Alla olevasta kartasta näet Tampereen kaupunkiseudun keskustaajaman, joka on korostettu keltaisella värillä. Karttanäkymää voi lähentää tai loitontaa hiiren rullalla. Voit myös liikutella karttaa nuolinäppäimillä, hiirellä raahaamalla tai yläreunan painikkeista. Painikkeiden alapuolella olevasta napista voit keskittää kartan omaan sijaintiisi. Lisäksi voit tarkistaa sijaitseeko kiinteistösi taajaman alueella hakemalla sitä osoitteella tai paikan nimellä. Voit avata suuremman karttanäkymän tästä.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa, perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa jätehuollon asianmukaista järjestämistä tai aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista voit hakea pdf-lomakkeella tai sähköisessä asiointipalvelussa.

Päivitetty 23.9.2022