Hyppää sivuvalikkoon

Jätemaksut

Jätemaksu ja sen määräytyminen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jonka jokainen kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan. Jätehuoltopalveluista perittävät maksut määräytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämän jätetaksan mukaisesti.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätemaksu koostuu perusmaksusta ja tuotantomaksusta. Perusmaksulla katetaan tiedotusta ja neuvontaa, jäteasemien ja ekopisteiden ylläpitoa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, biojätteen käsittelytukea sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Tuotantomaksu koostuu jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomiota.

Jätetaksat 1.1.2024 alkaen

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 13.12.2023 jätetaksat käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2024 alkaen. Jätetaksat ovat luettavissa alla olevista pdf-tiedostoista.

Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa

Saostus- ja umpisäiliölietteiden taksa

Muusta toimialueesta poiketen Nokian kaupunkia koskee vain saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa.

Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa

Jätemaksun kertymä ja käyttö

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Näiden tietojen on oltava saatavilla verkossa.

Alla olevassa tiedostossa on esitetty jätelain 79 §:n mukaiset tiedot jätemaksun ja perusmaksuosuuden kertymästä sekä käytöstä vuonna 2022.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätetaksassa on huomioitu jätemaksun kohtuullisuus jätelain mukaisesti. Tämän vuoksi jätemaksua ei ole useinkaan tarvetta kohtuullistaa.

Lisätietoa jätemaksun muutoshakemuksesta sekä tarvittavan lomakkeen löydät sivulta Hakemukset ja ilmoitukset jätehuoltoviranomaiselle.

Voit tehdä hakemuksen myös jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiointipalveluun pääset alla olevan linkin kautta. 

Tämän sivun löydät myös osoitteella: tampere.fi/jatemaksut

Päivitetty 1.2.2024