Hyppää sivuvalikkoon

Hakemukset ja ilmoitukset jätehuoltoviranomaiselle

Hakemukset ja ilmoitukset

Voit hakea jätehuoltoviranomaiselta muutosta jätemaksuun tai poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Voit tehdä myös jätehuoltomääräysten mukaisen ilmoituksen.

Hakemukset ja ilmoitukset käsitellään jätehuollon yksikössä. Hakemuksista annetaan jätehuoltopäällikön päätös. Myös ilmoituksiin vastataan kirjallisesti.

Voit tehdä hakemuksen tai ilmoituksen jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelu täyttää useita perustietoja valmiiksi, mikä helpottaa ja nopeuttaa asiointiasi. Palvelun käyttö vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Pääset asiointipalveluun alla olevan linkin kautta.

Voit tehdä hakemuksen tai ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle myös tältä sivulta löytyvillä pdf-lomakkeilla.

Lomakkeiden palautusosoite:

Alueellinen jätehuoltoviranomainen
PL 487
33101 Tampere

tai

[email protected]

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Jätemaksut määrätään jätetaksan mukaisesti. Jätehuoltoviranomainen voi kuitenkin tietyissä tilanteissa määrätä jätemaksun taksasta poiketen.

Jätemaksun muuttaminen on mahdollista lähinnä silloin, kun kiinteistö on liitetty aluejätepisteen käyttäjäksi ja sille määräytyy vuosittainen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinrakennusten lukumäärän mukaan. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksu voidaan kohtuullistaa perusmaksun suuruiseksi, jos asuinrakennus on käyttämätön.  Jos kiinteistöllä oleva asuinrakennus on todistettavasti käyttökelvoton, voidaan jätemaksu poistaa.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella jätemaksuihin voi vaikuttaa esimerkiksi jäteastian koolla, tyhjennysvälillä tai siirtymällä lähikiinteistöjen yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttäjäksi.

Alla on lisätietoa jätemaksun muutoshakemuksen tekemisestä sekä tarvittava lomake.

Jätemaksun muutoshakemus

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeamisen jätehuoltomääräysten noudattamisesta, jos jätehuollon järjestäminen sitä erityisestä syystä edellyttää eikä poikkeamisesta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Alla olevassa valikossa on lisätietoa eri hakemustyypeistä sekä tarvittavat lomakkeet.

Hakemukset jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi

Jätehuoltomääräysten mukaiset ilmoitukset

Jätehuoltomääräysten mukaan biojätteen kompostoinnista sekä jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Alla olevassa valikossa on lisätietoa ilmoituksista sekä tarvittavat lomakkeet.

Ilmoitukset

Asiointipalvelu

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä hakemuksia ja ilmoituksia jätehuollon järjestämiseen liittyvissä viranomaisasioissa. Palvelun kautta voit myös vastata viranomaisen mahdollisiin täydennyspyyntöihin sekä vastaanottaa asiaa koskevat päätökset.

Palvelussa on mahdollista asioida seuraavissa asioissa:

  • Jätemaksumuistutukset ja jätemaksun kohtuullistaminen
  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
  • Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen
  • Lietesäiliön tyhjennysten keskeyttäminen
  • Aluejätepisteen käyttöoikeus
  • Kompostointi-ilmoitus
  • Ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä
  • Kantovesi-ilmoitus / ilmoitus, että rakennuksessa syntyville jätevesille ei ole lietesäiliötä

Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisen kautta asian käsittelyssä tarvittavat rakennus- ja kiinteistötiedot saadaan suoraan väestö- ja kiinteistötietojärjestelmistä.

Asioinnissa on mahdollista käyttää Suomi.fi-viestejä.

Päivitetty 11.4.2024