Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Yleistä biojätteen kompostoinnista

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä, mutta kompostoinnin täytyy olla jätehuoltomääräysten mukaista. Oikeanlainen kompostointi on hyvä tapa käsitellä keittiössä syntyvää biojätettä. Väärin rakennettu ja hoitamaton komposti voi puolestaan aiheuttaa roskaantumista, rottaongelmia ja hajuhaittoja.

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä jätelain mukainen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Jos kompostoit biojätteet jätehuoltomääräysten mukaisesti, voit pidentää sekajäteastiasi tyhjennysväliä 4-8 viikkoon ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon.

Ohjeita jätehuoltomääräysten mukaiseen kompostointiin

Keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava kompostorissa,

  • joka on suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu,
  • johon rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja),
  • jonka tilavuus on riittävä, huomioiden myös kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä. Kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia. Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maanparannusaineena.

Lisätietoa kompostoinnista löydät Pirkanmaan Jätehuollon kompostointioppaasta (pdf).

Kompostointi-ilmoitus

Huom! Jos olet jo aloittanut kompostoinnin, tee kompostoinnista ilmoitus (ohjeet alla). Sähköinen asiointipalvelu on ruuhkautunut kompostointi-ilmoitusten suuren määrän vuoksi. Mikäli asiointipalvelussa on katkoja, voit jättää kompostointi-ilmoituksen asiointipalvelussa myöhemmin tai tehdä ilmoituksen pdf-lomakkeella. Älä kuitenkaan tee ilmoitusta uudestaan, vaikka vastauskirjettä ei vielä olisi tullutkaan. Mikäli aloitat kompostoinnin myöhemmin, tee ilmoitus vasta tuolloin, viimeistään 2 kk sisällä kompostoinnin aloittamisesta.

Mikä kompostointi-ilmoitus?

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen ohella myös mökkejä. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.

Kenelle kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Jos kiinteistösi sijaitsee Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Juupajoella, Kangasalla, Lempäälässä, Mänttä-Vilppulassa, Nokialla, Orivedellä, Parkanossa, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Ruovedellä, Sastamalassa (Mouhijärvi tai Suodenniemi), Tampereella, Vesilahdella, Virroilla tai Ylöjärvellä, kompostointi-ilmoitus on tehtävä Alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle tämän sivun ohjeiden mukaisesti. Muualla sijaitsevat kiinteistöt kuuluvat toisten viranomaisten toimialueisiin.

Miten teen kompostointi-ilmoituksen?

Helpoiten teet ilmoituksen jätehuoltoviranomaisen asiointipalvelussa.

Ilmoituksen voi tehdä myös alla olevalla pdf-lomakkeella, jonka voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Alueellinen jätehuoltoviranomainen, PL 487, 33101 Tampere. Ohjeita lomakkeen täyttämiseen on katsottavissa alla olevasta pdf-tiedostosta.

Milloin kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Jos kompostoit jo nyt, tee ilmoitus. Jos aloitat kompostoinnin myöhemmin, tee ilmoitus viimeistään 2 kuukauden kuluttua kompostoinnin aloittamisesta.

Kauanko ilmoitus on voimassa?

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Jos kompostointi kiinteistöllä lopetetaan, on siitä ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa lopettamisesta.

Miksi ilmoitus pitää tehdä?

Ilmoituksen tekeminen perustuu vuonna 2021 muuttuneeseen jätelakiin. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jättämisen jälkeen?

Ilmoituksesi tallentuu järjestelmäämme. Jätehuoltoviranomainen käsittelee ilmoitukset saapumisjärjestyksessä. Sen jälkeen kun ilmoitus on käsitelty, saat jätehuoltoviranomaiselta vastauskirjeen ilmoitukseesi. Ilmoitusten tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätelain 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa kompostorin asianmukaisuuden ja toimivuuden.

Kimppakompostointi, bokashi ja muut erityistilanteet

Yksi komposti, useita käyttäjiä?

Jos sinulla on naapurisi kanssa yhteinen kompostori, ilmoitus on tehtävä jokaisesta kompostoria käyttävästä pientalosta erikseen. Olethan yhteydessä kimppakompostorin vastuuhenkilöön ja jätätte ilmoitukset samanaikaisesti.

Taloyhtiön kaikkien osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus koko taloyhtiötä koskien, esimerkiksi isännöitsijän toimesta.

Biojätteiden käsittely Bokashi-menetelmällä

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu eli käymisprosessoitu biojäte vaatii aina jälkikompostoinnin valmistuakseen mullaksi. Jälkikompostointi on tehtävä kompostorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on oltava haittaeläimiltä suojattu. Jälkikompostointi maahan kaivamalla on kiellettyä. Jälkikompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus.

Minulla on itse tehty kompostori. Voinko käyttää sitä ja pitääkö siitä tehdä ilmoitus?

Omatekoisen kompostorin käyttö on sallittua silloin, kun kompostorin rakenne täyttää jätehuoltomääräykset ja kun kompostointi toteutetaan jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Omatekoisesta kompostorista on tehtävä kompostointi-ilmoitus, jolloin jätehuoltoviranomainen arvioi viime kädessä, onko kompostointi jätehuoltomääräysten mukaista.

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli kiinteistölle on järjestetty biojätteen erilliskeräys sekajätteen keräyksen ohella.

Ilmoitusta ei myöskään tarvita jos kompostoit vain puutarhajätettä ja/tai kuivakäymäläjätettä.

Lisätietoja

Jos et saanut vastausta kysymykseesi tältä sivulta, voit ottaa yhteyttä jätehuoltoviranomaisen asiantuntijoihin, jotka auttavat mielellään. Käytännön ohjeita kompostointiin löydät myös Pirkanmaan Jätehuollon kompostointioppaasta (pdf).

Aamulehden Moro-liitteen kompostistudiossa vastattiin kuntalaisten kysymyksiin kompostoinnista. Voit katsoa tallenteen Aamulehden sivuilta.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kompostointi

Päivitetty 27.1.2023