Kehitysohjelmat

Itäistä Tampereen keskustaa ilmasta kuvattuna, ratikka menossa kohti Hämeensiltaa.

Kehitysohjelmat ovat yksi keinoista saattaa kaupungin strategia sanoista tekoihin. Ne ovat keskeisiä välineitä merkittävien strategisten muutosten toteuttamiseen. Kehitysohjelmat ovat laajoja, useita toimijoita yhdistäviä kokonaisuuksia ja niitä toteutetaan kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Kehitysohjelmia ovat Elämystalous, Hiedanranta, Hiilineutraaleja tekoja, Tampere Junior, Viiden tähden keskusta ja Älykaupunki kaupunkilaisille. Tutustu niihin tarkemmin niiden omilla sivuilla.

Elämystalouden kehitysohjelman päätavoite on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason luovien alojen ja elämysteollisuuden keskittymänä. Tampereella elämystalous on kasvava ala, jota kehitetään samalla tavoin kuin muitakin teollisuudenaloja. Ohjelma toimii valtuustokaudella 2021-2025 ja on osa valtuustokauden tavoitetta ”Elämystalous ja luovat alat vahvistuvat”.
Hiedanranta muodostaa Lielahden kanssa läntisen Tampereen vetovoimaisen keskuksen, jossa on hyvä asua, tehdä töitä ja viettää vapaa-aikaa. Tuleva rantakaupunginosa on sujuvan ratikkamatkan ja hyvien yhteyksien päässä keskustasta. Tampereen kaupunki osti entisen tehdasalueen vuonna 2014 ja kehittää siitä kaupunginosan 21 000 asukkaalle.
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
Hyvinvoinnin kehitysohjelman tavoitteena on edistää Tampereen asukkaiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja. Kehitysohjelman avulla ratkaistaan tamperelaisten hyvinvoinnin haasteita ja uudistetaan kaupungin toimintatapoja hyödyntämällä vaikuttavia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita. Kehitysohjelma toimii vuosina 2024–2027.
Vuoden 2024 alussa käynnistyvän Tampere Welcoming City -kehitysohjelman tavoitteena on edesauttaa Tampereen muutosta yhä kansainvälisemmäksi kaupungiksi. Ohjelman avulla panostetaan kaupunkistrategian mukaisesti kansainvälisten osaajien houkutteluun sekä osaajien ja heidän perheidensä pitovoiman varmistamiseen.
Tampereen keskustaa uudistetaan kaupunginhallituksen hyväksymän keskustan kehittämisohjelman mukaisesti ja kaupunkistrategiaa toteuttaen. Kehittämistyötä on vuodesta 2011 saakka koordinoinut, edistänyt ja toimeenpannut Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman tavoitteena on tamperelaisten hyvinvoinnin lisääminen, kaupungin osaamisen kehittäminen, alueen elinvoiman vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksien edistäminen datan ja kestävän digitaalisen murroksen avulla. Ohjelma toimii valtuustokaudella 2021 - 2025.

Sivun pääkuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Päivitetty 12.3.2024