Kehitysohjelmat

Elämystalouden kehitysohjelman päätavoite on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason luovien alojen ja elämysteollisuuden keskittymänä. Tampereella elämystalous on kasvava ala, jota kehitetään samalla tavoin kuin muitakin teollisuudenaloja. Ohjelma toimii valtuustokaudella 2021-2025 ja on osa valtuustokauden tavoitetta ”Elämystalous ja luovat alat vahvistuvat”.
Lisätiedot:
Maiju Viiki
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
040 646 2841
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
Lisätiedot:
Tiina Leinonen
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
041 730 6376
Lisätiedot:
Leena Viitasaari
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
050 553 8672
Tampereen keskustaa uudistetaan kaupunginhallituksen hyväksymän keskustan kehittämisohjelman mukaisesti ja kaupunkistrategiaa toteuttaen. Kehittämistyötä on vuodesta 2011 saakka koordinoinut, edistänyt ja toimeenpannut Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.
Lisätiedot:
Tero Tenhunen
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
050 540 2860
Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman tavoitteena on tamperelaisten hyvinvoinnin lisääminen, kaupungin osaamisen kehittäminen, alueen elinvoiman vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksien edistäminen datan ja kestävän digitaalisen murroksen avulla. Ohjelma toimii valtuustokaudella 2021 - 2025.
Lisätiedot:
Outi Valkama
Sähköposti:
[email protected]
Puhelinnumero:
040 801 6423
Päivitetty 10.1.2023