Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman tavoitteena on tamperelaisten hyvinvoinnin lisääminen, kaupungin osaamisen kehittäminen, alueen elinvoiman vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksien edistäminen datan ja kestävän digitaalisen murroksen avulla. Ohjelma toimii valtuustokaudella 2021 - 2025.

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman keskiössä on ihmislähtöisyys

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman keskiössä ovat ihmiset. Data ja tekoäly ovat välineitä, joiden avulla Tampereen kaupunki kehittää palvelujaan vastaamaan paremmin ihmisten todellisia tarpeita. Hyvinvointi lisääntyy, kun arjen sujuvuutta, ennakointia ja toiminnan oikea-aikaisuutta vahvistetaan.

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma pureutuu muun muassa kestävään kaupungistumiseen, koulutukseen, kansainvälistymiseen, yrityspalveluihin ja kävelijöiden turvallisuuteen keskustassa. Ohjelma keskittyy kaupunkistrategian painopisteisiin Rohkeasti uudistuva kaupunki ja Tulevaisuuden edelläkävijä, joita ohjelma toteuttaa digitaalisen murroksen kautta. Datan tehokkaampi hyödyntäminen ja yhdistely auttaa kaupunkia hoitamaan perustehtäväänsä paremmin eli olemaan ihmisille ja yrityksille parempi elin- ja toimintaympäristö. Kehitysohjelman keskeisin näkökulma on ihmislähtöisyys.

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman tavoitteena on tehdä Tampereesta vuonna 2025 kaupunki, joka hyödyntää nykyistä paremmin dataa ja tekoälyä eettisesti, turvallisesti ja ihmislähtöisesti. Vuoteen 2025 mennessä Tampere on kerryttänyt konkreettisia esimerkkejä muutoksen toteuttamisesta erilaisten teemojen parissa, sekä uudenlaisia työtehtäviä, työvälineitä ja toimintatapoja, joiden avulla kaupunki kasvattaa ja laajentaa osaamista edelleen tulevaisuudessa.

Yhteistyö yritysten kanssa ja kansainvälisyys ovat vahvasti esillä kehitysohjelmassa. Viemme tamperelaista älyosaamista maailmalle ja opimme muilta.

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman ensimmäiset kohteet eli lippulaivat:

  • Yrityspalvelut: hyödynnetään dataa, jotta kyetään näkemään erilaisten yritysten tilanteet ja räätälöimään kullekin soveltuvia palveluja. Tavoitteena on myös kyetä ennakoimaan datan perusteella tulevaisuuden kehityskaaria.
  • Kansainvälinen Tampere: data ja tekoäly sujuvan ja ihmislähtöisen maahanmuuton ja kotoutumisen tukena.
  • Koulupolut: eriarvoistumisen vähentäminen datan avulla varhaiskasvatuksesta alkaen ja työelämään siirtymiseen saakka. Tietojohtamista vahvistamalla voidaan kohdentaa palveluja paremmin.
  • Kävelijöiden kaupunki: hyödynnetään SURE-hankkeessa toimivaksi todettuja konsepteja parantamaan kävelijöiden turvallisuuden tunnetta keskustassa. Käveleminen kaupungilla vapauttaa kokemaan kaupungin turvallisesti, sujuvasti ja inspiroivasti.
  • Kestävän kaupungistumisen reseptejä: dataa ja tekoälyä hyödyntämällä rakennetaan ekologisesti kestävämpää kaupunkiympäristöä. Yhteistyössä Hiilineutraaleja tekoja -ohjelman ja Hiedanrannan kehitysohjelman kanssa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/alykaupunkikaupunkilaisille.

Lisätietoja

Outi Valkama
Ohjelmapäällikkö
Puhelin:
040 801 6423