Hiedanrannan havainnekuva ilmasta.

Hiedanranta

Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa

Hiedanranta muodostaa Lielahden kanssa läntisen Tampereen vetovoimaisen keskuksen, jossa on hyvä asua, tehdä töitä ja viettää vapaa-aikaa. Tuleva rantakaupunginosa on sujuvan ratikkamatkan ja hyvien yhteyksien päässä keskustasta. Tampereen kaupunki osti entisen tehdasalueen vuonna 2014 ja kehittää siitä kaupunginosan 25 000 asukkaalle.

Saapuminen alueelle: https://hiedanranta.fi/info-yhteys/saapuminen-hiedanrantaan/

25 000

Uutta asukasta

12

Minuuttia ratikalla keskustasta

2024

Ratikka liikennöi

2025

Ensimmäiset kodit

Kaupunginosan tärkeimpiä tavoitteita

  • läntisen Tampereen tuleva keskus
  • monipuolinen, laadukas, kohtuuhintainen ja kestävä asuminen
  • hiilinielu
  • Tehtaasta vetovoimatekijä
  • kulttuuri, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus
  • kestävän kaupunkirakentamisen koulutuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan klusteri
  • kestävän ja älykkään rakentamisen parhaiden käytäntöjen kokeilu ja toteutus

Hiedanrantaa kehittävät yhteistyössä

Hiedanrannan kehitysohjelma

Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelma varmistaa, että alue rakentuu tavoitteiden mukaisesti. Hiedanranta kehitetään kansainvälisesti kiinnostavaksi älykkääksi, kestäväksi ja eläväksi aluekeskukseksi. Samalla kehitysohjelma edistää älykkään ja kestävän kaupunkikehittämisen osaamista ja toimintatapoja.

Hankekehitysjohtaja Juha-Antti Kaivonen
Puhelin:
040 680 0179

Hiedanrannan Kehitys Oy

Hiedanrannan Kehitys Oy omistaa Hiedanrannan maa-alueet sekä rakennukset ja kehittää aluetta tavoitteiden mukaiseksi kaupunginosaksi. Yhtiö on Tampereen kaupungin kokonaan omistama, markkinaehtoisesti toimiva osakeyhtiö ja hankintalakia noudattava julkinen hankintayksikkö.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhteystiedot: hiedanranta.fi/info-yhteys/

Tampereen Raitiotie Oy ja Raitiotieallianssi

Hiedanranta nojaa voimakkaasti raitiotiehen ja Raitiotieallianssi vastaa sen rakentamisen toteutuksesta. Tampereen Raitiotie Oy vastaa koko liikennejärjestelmästä ja kalustosta. Ratikka liikennöi Hiedanrannan halki kohti Lentäväniemeä loppuvuodesta 2024, pysähtyen Näsisaaren, Hiedanrannan (keskustan) ja Tehtaan pysäkeillä.

Tampereen Raitiotie Oy: tampereenratikka.fi/tampereen-raitiotie-oy/

Raitiotieallianssi: raitiotieallianssi.fi

Hiedanrannan kehityksen eteneminen

Hiedanrannan hankinnat ja kilpailutukset

Nollakuidun poisto Näsijärven Lielahdesta, Tampere -urakan kilpailutus on käynnissä. Hankinta on edennyt neuvotteluvaiheeseen. Tarkemmat tiedot hankinnasta löytyvät julkisten hankintojen ilmoituspalvelu Hilmasta.

Linkki julkisten hankintojen ilmoituspalveluun Hilmaan: Nollakuidun poisto Näsijärven Lielahdesta, hankintailmoitus

 

 

Hiedanrannan sijainti kartalla

Päivitetty 12.9.2022