Hyppää sivuvalikkoon

Hiedanrannan alueen suunnittelu ja kaavoitus

Havainnekuva Hiedanrannasta.

Tuleva Hiedanrannan kaupunginosa koostuu kolmesta osa-alueesta: keskustasta, Järvikaupungista ja uudesta Lielahdesta. Koko alueelle tavoitellaan koteja 25 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 tekijälle.

Hiedanrannasta suunnitellaan kestävä ja älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa asukkaille sujuvan arjen ja parantaa elämänlaatua hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja. Tampereen raitiotie kulkee tulevaisuudessa alueen kautta. Matkaa keskustasta on noin neljä kilometriä.

Hiedanrannan kaupunginosan suunnittelu alkoi kansainvälisellä ideakilpailulla vuonna 2016. Voittajaehdotusten pohjalta lähdettiin laatimaan yleissuunnitelmaa. Sen ensimmäinen vaihe oli rakennesuunnitelma, joka hyväksyttiin joulukuussa 2017. Yleissuunnitelma esiteltiin kesäkuussa 2020. Lopulliset kaavat syntyvät asemakaavoituksessa. Koko alueen kehitystyön arvioidaan valmistuvan 2050-luvulla.

Hiedanrannan alueen asemakaavoitus

Hiedanrannan alueen asemakaavoitus on käynnissä. Asemakaavoituskohteiden kaava-aineistoihin voi tutustua kunkin kohteen omalla sivulla.

Vireillä olevat asemakaavat

Jo laaditut ja voimaan tulleet asemakaavat

Asemakaavat kartalla

Vireillä olevat asemakaavat ja kaavoitusohjelman kohteet esitetään alla olevalla kartalla. Ohjelmoidut asemakaavat -tasolla näkyvät sellaiset kaavoitusohjelman kohteet, jotka eivät vielä ole vireillä. Kaikki vireillä olevat asemakaavat näkyvät vireillä olevat asemakaavat -tasolla.

Kohteen päällä klikkaamalla saat näkyviin lisätietoja asemakaavatyöstä. Lisätiedoissa näkyvää kaavanumeroa klikkaamalla pääset kohteen omalle sivulle, jolta löytyvät kaavaan liittyvät dokumentit esim. osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnokset, asemakaavakartta ja -määräykset ja selostus.
 

Yleissuunnittelu

Hiedanrannan uuden kaupunginosan maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 8.6.2020 jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Tavoitteena monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa asuminen, työ, vapaa-aika ja palvelut lomittuvat. Yleissuunnitelmassa esitetään alueen rakenne, liikenneverkko sekä vesistöjen, puistojen ja virkistysalueiden periaatteet sekä suunnitelman vaikutusten arviointi.

Hiedanrannan yleissuunnitelmassa esitellään kehittämisen ja suunnittelun periaatteet kolmelle omaleimaiselle osa-alueelle: Hiedanrannan keskustaan, Järvikaupunkiin Näsisaarelle ja Lielahteen. Näiden suunnitteluperiaatteet ovat monipuolinen ja joustava kaupunkirakenne, kaupunkirakenteeseen kytketyt virkistysalueet sekä vesistöt, omaleimaiset alueet sekä kestävä liikenne ja pysäköinti.

Yleissuunnitelmassa raitiotie linjattiin kulkevaksi Hiedanrannan keskustan kautta Lentävänniemeen sekä alueen halki edelleen länteen. Suunnitelmassa tärkeimmät palvelut sijoittuvat Hiedanrannan keskustaan ja ovat kaikilla liikennevälineillä saavutettavia. Lielahden vanhaa tehdasta kehitetään vahvana vetovoimatekijänä ja toiminnallisena osana keskustaa.

Tarkempi maankäytön suunnittelu tehdään yleissuunnitelman pohjalta laadittavissa asemakaavoissa.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi Hiedanrannan kaupunkikuvallisen vision kokouksessaan 21.6.2023. Linkki päätökseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Hiedanrannan yleissuunnitelman 8.6.2020 (§ 275).

Myös Lielahden alueelle on laadittu yleissuunnitelma, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.10.2022 jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitelma toimii myös lähtökohtana laadittaville asemakaavoille. Suunnittelualue sijoittuu Lielahdenkadusta länteen Ylöjärven kaupungin rajalle asti.

Lielahti-Hiedanranta on yksi Kantakaupungin vaiheyleiskaavan 2021 - 2025 tarkemmasta neljästä osa-alueesta.

Rakennesuunnitelma

Yleissuunnitelman ensimmäinen vaihe oli Hiedanrannan Rakennesuunnitelma. Kaupunginhallitus hyväksyi sen vuoden 2017 lopussa. Suunnitelmassa vanhan tehtaan viereen syntyy Hiedanrannan uusi keskusta ja raitiotie kulkee vanhan tehdaskompleksin läpi.

Havainnenäkymä Hiedanrannasta järveltä päin.

Hiedanrannan kansainvälinen ideakilpailu 2016

Hiedanrannan kansainvälisen ideakilpailun tavoitteena oli muodostaa alueelle tulevaisuuden kaupunginosa, joka on kaupunkimaisen tiivis, muuntautumiskykyinen sekä vihreä ja vähähiilinen. Kilpailutöistä odotettiin vastauksia myös aluetason kestävyyden ratkaisuiksi. Yleissuunnitelman laadinta käynnistettiin kilpailun kahden parhaan ehdotuksen pohjalta.

Kilpailun valmisteluvaiheessa kuultiin laajasti asukkaita ja sidosryhmiä eri työpajoissa ja muissa tapahtumissa. Kaikki 39 kilpailutyötä olivat nähtävillä verkossa, ja ehdotuksista sai jättää palautetta, joka vietiin tiedoksi tuomaristolle. Voittajat julkistettiin tammikuussa 2017. Tuomaristo päätyi jakamaan kaksi toista palkintoa ehdotuksille Hiedanrannan Innovaatiolahti ja Reflecting TRE.

Ehdotuksessa Reflecting TRE on onnistuttu parhaalla ja joustavimmalla tavalla esittämään Hiedanrannan keskustan sijoitus ja jäsentäminen. Ehdotus Hiedanrannan Innovaatiolahti tarjoaa parhaat lähtökohdat vaikuttavan ja kaupunkimaisen rakenteen aikaansaamiselle Näsijärven eteläiselle rantavyöhykkeelle.
 

Riikka Rahkonen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 801 2724
Päivitetty 15.5.2024