Hiedanrannan koulun ja päiväkodin asemakaavoitus puiston kylkeen alkaa

Hiedanrannan uuden asuinalueen koulua ja päiväkotia koskevan asemakaavamuutoksen suunnittelu alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ololla 6.4.2023 saakka. Suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon. Suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja tulevan Hiedanrannan kaupunginosan rajalla noin neljän kilometrin päässä Tampereen keskustasta.

Muutosalue on entistä teollisuusaluetta, puistoa ja katualuetta. 7,5 hehtaarin suunnittelualueessa on keskuspuistoa Nottbeckin kappelilta Tehdaskartanonkadulle sekä alueita sen molemmin puolin.

Asemakaavalla muodostetaan korttelialueita uutta koulua, päiväkotia ja liikuntarakennuksia varten, niitä palvelevan katuverkon osia sekä tulevan Hiedanrannan keskuspuiston keskimmäinen osa. Yleissuunnitelmassa keskuspuisto erottaa tulevan Hiedanrannan kaupunginosan uudistuvasta Lielahdesta.

Rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön osalta tavoitteena on arvojen turvaaminen suojelemalla ja ottamalla osaksi tulevaa keskuspuistoa. Arvokkaita tunnistettuja kohteita suunnittelualueella ovat Nottbeckien kappeli, Lignotechin konttorirakennus sekä Lielahden rusthollin kiinteä muinaisjäännös.

Tampereen kaupunki omistaa maan osittain. Suurin maanomistaja on kaupungin perustama ja omistama Hiedanrannan Kehitys Oy.

Kantakaupungin yleiskaavassa alue on osoitettu uudistuvana keskustatoimintojen alueena ja osana aluekeskusta ja elinvoiman vyöhykettä. Asemakaavamuutostyössä käytetään aiempia selvityksiä ja vuorovaikutuksen aineistoa ja tehdään täydentäviä selvityksiä muun muassa liikenteestä, puistoista ja ympäristöstä. Aloitusvaiheen jälkeen valmistellaan kaavaluonnos, joka tulee muun aineiston kanssa nähtäville.

Hiedanrannan alue asemakaavoitetaan vaiheittain osa-alue kerrallaan Hiedanrannan yleissuunnitelman pohjalta. Hiedanrannasta suunnitellaan uusi, kestävä kaupunginosa, joka tarjoaa korkealaatuisen työ-, asuin- ja palveluympäristön hyödyntäen alueen historiaa ja kulttuuriperintöä, innovatiivisia ratkaisuja sekä erinomaista sijaintia suunniteltavan raitiotien varrella Näsijärven rannalla. Hiedanrannassa tavoitellaan keskustamaista jalankulkuvyöhykettä, jossa kaupunkiympäristö ja liikennejärjestelyt korostavat kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja muuta kestävää liikkumista.

Linkki kuulutuksen kautta aineistoon

Lisätietoa Hiedanrannan kehittämisestä:

Hiedanrannan Kehitys Oy:n verkkosivut

Lisätietoja

Jari Vaarma
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 701 8540
Riikka Rahkonen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 801 2724
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa