Lielahden Tehdaskartanonkadun varren asemakaavoitus alkaa

Lielahdenkadun viereen Tehdaskartanonkadun varteen on tulossa uusi asuinkerrostalojen ja palvelujen alue. Asemakaavan tavoitteista ja vaiheista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistona oleva hakijan viitesuunnitelma ovat nähtävillä 13.6.2024 saakka.

Suunnittelualue sijaitsee Lielahden kaupunginosan pohjoispäässä noin viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta, Tehdaskartanonkadun ja Lielahdenkadun risteyksessä. Suunnittelualueeseen kuuluu nykyisten kahden tontin osia sekä katualuetta. Alueen laajuus on yhteensä noin 5,5 hehtaaria.

Lähinnä maan varastointiin aikaisemmin käytetty alue rajautuu Niemenrannan Sellupuistoon ja on tulevaisuudessa hyvin saavutettavissa lännen raitiotiellä. Lähimmät pysäkit ovat noin 500-600 metrin päässä Hiedanrannan tehtaalla ja Sellupuistossa Niemen kartanon pysäkki. Tehdaskartanonkatu jatkuu itään Hiedanrantaan. Suunnittelualueen vieressä, sen kaakkoispuolella on kaksi toiminnassa olevaa teollisuuslaitosta.

Tavoitteena on teollisuuskiinteistöjen kehittäminen käyttötarkoituksen muutoksen ja rakennusoikeuden lisäämisen kautta. Tavoiteltavan asumisen määrä on tarkentunut vähintään 40 000 kerrosalaneliömetriin kerrostaloasumista. Alueelle tutkitaan myös päiväkodin ja paloaseman sijoittumista, sekä muodostetaan tarvittavat kadut ja puistot. Pysäköinti sijoitetaan keskitetysti laitokseen.

Tampereen kaupungin omistama Hiedanrannan Kehitys Oy omistaa teollisuustonttien osat, mukaan lukien Tehdaskartanonkadun katualueen. Kaupunki omistaa Pahvitehtaankadun katualueen.

Asemakaavoitus etenee siten, että alkuvaiheen palautteen jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos. Se tulee nähtäville, minkä jälkeen on asemakaavaehdotuksen vuoro.  

Lisätietoja

Jari Vaarma
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 701 8540
Riikka Rahkonen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 801 2724
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa