Hyppää sivuvalikkoon

Nollakuidun poisto Lielahdesta

Tampereen kaupunki toteutti vuosina 2022-2023 hankintamenettelyn, jolla etsittiin yritystä tai yritysryhmittymää toteuttamaan nollakuidun poisto Näsijärvestä Hiedanrannan–Niemenrannan vesialueella. Nollakuitu on alueella aiemmin toimineen metsäteollisuuden päästämää ja Näsijärveen varastoitunutta puuaineista.

Hankinnan ensisijaisena tavoitteena on nollakuidusta aiheutuvien Lielahden vesistöalueen alueen ranta- ja vesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen sekä ympäristön hyvän tilan turvaaminen.

Kilpailutuksen perusteella urakan toteuttajaksi valittiin Fortum Waste Solutions Oy.

Nollakuidun käsittelyprosessi sisältää monia vaiheita, joiden mitoitus ja suunnittelu tarkentuu myöhemmin muun muassa urakan käyttöön saatavissa olevien alueiden ja tilojen sekä lupamääräysten perusteella.

Koetoiminta syksyllä 2023

Fortumille toteutti 2023 koetoimintaa Näsijärven Lielahden alueella. Koevaiheessa ruopattiin ja käsiteltiin noin 100 m3 nollakuitumassaa Näsisaaressa sijainneella koetoiminta-alueella. Koetoiminta tarkoitti muun muassa näytteenottoja, kaasu- ja lämpötilamittauksia, sedimenttinäytteiden kairauksia ja alueen luotausta sekä nollakuidun kuivauskokeita.

Koetoiminnalla kerättiin tarvittavaa tietoa haettavia ympäristölupia ja prosessisuunnittelua varten sekä varmistuttiin nollakuidun laadusta sen myöhempää hyödyntämistä varten.

Luvitus vuonna 2024

Hanketta varten haetaan tarvittavat luvat vuoden 2024 aikana. Hankkeen tavoitteena on parantaa Lielahden vesistöalueen ranta- ja vesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia ja turvata ympäristön hyvä tila. Nollakuidun nosto lisää vesisyvyyttä ja siten parantaa myös veneilyn olosuhteita merkittävästi. Myös ilmastoa lämmittävän metaanin muodostuminen vähenee merkittävästi. Metsäteollisuuden vesistöön jättämän ylijäämämateriaali hyödynnetään energiantuotannossa.

Päivitetty 24.5.2024