Hyppää sivuvalikkoon

Näsisaari

Havainnenäkymä Näsisaaren bussipysäkille.

Näsisaaren pääurakka valmistui 30.11.2022 noin kuukauden etuajassa. Raitiotien paikalle on rakennettu tiivistyspenger, joka tekee työtään noin vuoden. Painopenkereen painumista mitataan, ja työ jatkuu raitiotien rakentamisella. Raitiotieallianssi on jo aloittanut Näsisaaren ja Hiedanrannan välisten Hiedansiltojen paalutustyöt. Työn etenemistä voi seurata raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Näsisaaren rakentaminen

Tampereen kaupungille myönnettiin lupa vesitäyttöön eli Näsisaaren rakentamiseen. Saari rakennettiin Näsijärveen Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle ja se liitetään silloilla maa-alueisiin. Saaren ja rannan väliin tulee kanava.

Hiedanrannan Näsisaaren rakentaminen aloitettiin 16.2.2022. Uusi Näsisaari tekee mahdolliseksi raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25 000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka.

Näsisaaren täyttö lyhyesti

  • Pituus noin 800 metriä
  • Lopullinen leveys noin 200 metriä
  • Kanavan leveys 36 metriä
  • Ajettavan louheen määrä
  • Noin 1 miljoonaa kuutiota Lielahdesta
  • Noin 200 000 kuutiota Lahdesjärveltä

Miksi Näsisaari?

Hiedanrannan tulevaan kaupunginosaan kuuluvan Näsisaaren ideana on luoda uutta kaupunkia lähelle keskustaa, infrastruktuurin, palveluiden ja joukkoliikenteen äärelle. Ensimmäisen vaiheen rakentamiseen voidaan käyttää keskuspuhdistamon louhetta ja Ratikalle saadaan sujuva muusta liikenteestä erillinen väylä. Saareen voidaan myöhemmin rakentaa asuntoja ja työpaikkoja kasvavaan kaupunkiin: lähelle keskustaa, ratikkareitin varteen, Näsijärven rantaan ja Hiedanrannan lähipalveluiden tuntumaan.

Järvikaupunki syntyy yhteistyössä

Saaren rakentamisesta vastaa Tampereen kaupunki ja raitiotien rakentamisesta Raitiotieallianssi. Kaupungin omistama Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa kaupunginosan rakentumisesta. Yhtiö myös toteuttaa kadut, puistot sekä muut yleiseen käyttöön tulevat alueet ja rakenteet. Valmiina ne luovutetaan sopimuskorvauksena kaupungille.

Lisätietoja

Juha-Antti Kaivonen
Hankekehitysjohtaja
Puhelin:
+358406800179
Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja
Puhelin:
+358405068600
Petri Leppänen
Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
050 305 1402
Päivitetty 24.5.2024