HIEDANRANTA, LIELAHTI, SANTALAHTI - Paasikiventien liikennejärjestelyt, vaihe II, asemakaava nro 8896

Suunnittelualue on noin kahden kilometrin mittainen osuus Paasikiventien (kt 65 / vt 12) vartta, ulottuen Lielahdesta Pölkkylänniemen kohdalle Hiedanrantaa sivuten.

Aasemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vt 12 ja kt 65 parantamisen laadittavan tiesuunnitelman mukaisesti, jolla on on seudullista ja valtakunnallista vaikutusta liikenteeseen. Paikallisesti toimintojen uudelleen järjesteleminen on edellytys Hiedanrannan keskustan eteläosan kehittämiselle yleissuunnitelman mukaisesti. Yhteensovitettavaksi tulee eri liikennemuotojen, kuntatekniikan, ekologisten- ja virkistysyhteyksien, ympäristövaikutusten sekä kaupunkikuvallisten ja maisemallisten vaikutusten teemoja, mikä vaatii onnistunutta osallistamista ja vuorovaikutusta.

Diaarinumero: TRE: 7698/10.02.01/2021
Päätöksentekijä: Kaupunginvaltuusto
Asemakaavan nro 8896 rajaus virastokartalla

Asemakaavan aineistot

Asemakaavan nähtävilläoloajat sekä hyväksymis- ja lainvoimaisuuspäivämäärät
Vaihe Päivämäärät
Aloitusvaihe nähtävillä: 5.10.2023 - 26.10.2023
Valmisteluvaihe nähtävillä:
Ehdotusvaihe nähtävillä:
Hyväksyminen:
Lainvoimainen:

Mielipiteet ja muistutukset

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset nähtävillä olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana Tampereen kaupungin kirjaamoon. Mielipiteessä/muistutuksessa tulee mainita asemakaavan diaarinumero.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)

Lisätietoja

Kaava-asioissa voit aina olla yhteydessä Tampereen palvelupisteeseen

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu