Takahuhdin Varsanpuiston ja Huhmarpellon alueelle tulossa tulvaniittyjä – anna palautetta suunnitelmasta

Varsanpuiston ja Huhmarpellon aluetta Takahuhdissa uudistetaan rakentamalla sinne tulvaniittyjä, joiden avulla varaudutaan ilmastonmuutoksen myötä kasvaviin sademääriin. Lisäksi vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta, ehkäistään vieraslajeja sekä tehdään alueesta viihtyisämpi käyttäjille. Suunnitelmasta voi antaa palautetta 26.5.2024 saakka.
Vuohenoja virtaa Varsanpuiston ja Hurmarpellon viheralueen läpi.
Vuohenoja virtaa Varsanpuiston ja Huhmarpellon läpi.

Yleissuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla sekä Tampereen palvelupisteessä Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B. Se on esillä myös Varsanpuiston itäpäässä.

Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt alkavat talvella 2025 ja valmistuvat samana vuonna.

Varsanpuiston ja Huhmarpellon alueen läpi virtaa Vuohenoja. Hulevesien eli pois johdettavien sade- ja sulamisvesien määrä kasvaa tulevaisuudessa Vuohenojan valuma-alueella, sillä rankkasateet lisääntyvät ilmastonmuutoksen takia. Myös suunnitteilla olevat rakennushankkeet, kuten uudet asuinalueet ja raitiotien laajennus lisäävät tulvien riskiä. Vuohenojan alajuoksulla on jo ollut tulvimisongelmia.

Lisääntyviin vesimääriin varaudutaan tulvaniittyjen avulla

Suunnitelman mukaan Vuohenojan ranta-alueita muokataan, ja Kuusimäenkadun itäpuolelle ojaan rakennetaan pohjapato, jotta hulevedet leviävät tilapäisesti tulvaniittyalueille voimakkaiden sateiden aikana. Vuohenojan reunustoille perustetaan hulevesien laatua parantavia kosteikkoja. Vuohenojaan rakennetaan myös pieni pyörrelampi, joka edistää kiintoaineen laskeutumista.

Palstaviljelyalueen kuivatusta parannetaan

Viheralueen länsireunalla Kuusimäenkadun alittavan nykyisen ojarummun kunto ja mitoitus tarkastetaan, ja se uusitaan tarvittaessa.

Varsanpuistossa on palstaviljelysalue, jonka ojia kunnostetaan ja rumpuja uusitaan tarvittaessa, sillä viljelyalueella on ollut kuivatusongelmia.

Paikallisia lajeja istutetaan uusille niityille

Alueelle istutetaan paikallisten lajien taimia ja siemeniä, jotka Villi Vyöhyke ry kerää Tampereelta ja lähialueelta. Istutuksissa suositaan kukkivia ja näyttäviä lajeja. Puita poistetaan mahdollisimman vähän, ja tilalle istutetaan uusia -erityisesti Vuohenojan varteen.

Viheralueella kasvaa useita vieraslajeja, kuten komealupiinia ja jättibalsamia. Suunnitelmassa on esitetty paikkoja, joilta vieraslajit poistetaan esimerkiksi peittämällä ne uomasta kaivettavilla maamassoilla.

Kulkuväylien pinnat kunnostetaan ja alueelle lisätään penkkejä ja roskiksia

Pyörrelammelle tarvittavan huoltotien kautta muodostuu uusi kulkuyhteys, kapea polku, Huhmarinkadulta Metsänsyrjänkadun päähän. Metsänsyrjänkadulta Varsapuiston puolelle rakennetaan uusi Vuohenojan ylittävä puistokäytävä. Nykyisten väylien pinnat kunnostetaan.

Kävely- ja pyörätie ylittää Vuohenojan viheralueen länsiosassa. Ylityskohtaan rakennetaan uusi puurakenteinen silta vanhan rumpuputken tilalle. Sillan tuntumaan lisätään pieni oleskelualue, joka varustetaan penkki-pöytäyhdistelmällä. Käytävien varteen lisätään penkkejä ja roskakoreja.

Aluetta kehitetään EU-tuella

Yleissuunnitelma on laadittu osana kansainvälistä City Blues -projektia, joka on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta. Myös rakentamiseen on saatu tukea. Varsanpuiston ja Huhmarpellon alue on projektin pilottikohde Tampereella.

City Blues -projektin tavoitteena on ehkäistä ennalta ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia. Projektissa luodaan yhteinen toimintamalli, jolla sidosryhmät voidaan ottaa mukaan kaupunkien purojen ja järvien tilan parantamiseen ja hulevesien hallintaan luontopohjaisten ratkaisujen avulla. 
 

Lisätietoja

Anna Vilhula
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 352 3423
Milja Nuuttila
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
050 413 1911
Teksti: Anna Vilhula
Kuvat: Päivi Paavilainen, Ramboll Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa