Tampereen kaupungin hankinnat avaavat uusia mahdollisuuksia työnhakijoille

Tampereen kaupunki tukee työnhakijoiden työllistymistä julkisiin hankintoihin sisällytettävän työllistämisehdon avulla. Työllistämisehto luo uusia työmahdollisuuksia ja auttaa erityisesti vaikeammassa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita löytämään työtä. Samalla yritykset voivat osallistua yhteiskunnallisesti merkittävään toimintaan.

Hankinnoilla työllistäminen edistää työn ja työntekijän kohtaamista sekä tukee yhteiskunnan talouden kehitystä vastuullisesti. Tampereen kaupunki sisällyttää hankintoihinsa työllistämisehdon, joka tukee vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Työllistämisehto on julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytetty erityisehto, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään henkilöitä, jotka eri syistä usein kohtaavat ennakkoluuloja työmarkkinoilla.

Kaupungin hankintojen kautta voidaan työllistää esimerkiksi täsmätyökykyisiä, pitkään työttömänä olleita, maahan muuttaneita, nuoria, yli 55-vuotiaita tai vammaisia työnhakijoita.

Miksi hankinnoilla työllistämistä tehdään?

– Tampereen kaupunki ohjaa, haastaa ja auttaa hankintojensa avulla yrityksiä työllistämään henkilöitä, joiden on muuten haasteellista päästä näyttämään taitojaan työelämässä, kertoo Tampereen kaupungin erityisasiantuntija Minna Joutsen.

Ehdon täyttäminen luo mahdollisuuksia työntekijälle, työnantajalle ja yhteiskunnalle. Joutsen muistuttaa, että hankinnoilla työllistäminen on yksi keino vastata työllistymisen haasteisiin ja työvoimapulaan.

– Teemme tätä kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi. Työllistymisellä on tienkin ennen kaikkea valtava merkitys yksilölle. Yritykselle työllistämisehto tarjoaa konkreettisen keinon sosiaalisen vastuun kantamiseen ja työyhteisön moninaistamiseen. Samalla yritys saa myös uutta ja potentiaalista osaamista käyttöönsä. Yhteiskunnan hyödyt puolestaan näkyvät hyvinvoinnin ja elinvoiman lisääntymisenä sekä sosiaaliturvamenojen pienentymisenä, Joutsen jatkaa.

Työllistettävän henkilön työtehtäviä ei olla erikseen määritelty, vaan ne voivat liittyä mihinkä tahansa yrityksen liiketoimintaan. Tampereen kaupungin sopimuskumppani voi täyttää työllistämisehdon, kun se tarjoaa työsuhteen, joka voi olla myös oppisopimus. Työkokeilu- tai harjoittelumahdollisuuden tarjoaminen täyttää myös työllistämisehtoa.

Tampereen kaupunki ei jätä kumppaneitaan yksin työllistämisehdon täyttämisessä. Kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut tarjoaa maksuttomia rekrytointipalveluja työnantajille. Rekrytointikoordinaattorit auttavat esimerkiksi ehdokashaussa ja -esittelyissä. Lisäksi tarjolla on rekrytointitapahtumia, työn muotoilua ja taloudellisia tukia, jotka helpottavat kumppaneita työllistämisehdon täyttämisessä.

Arvojen mukainen toiminta luo mahdollisuuksia

Tampereen kaupunki on hyödyntänyt työllistämisehtoa esimerkiksi yleisten alueiden suunnittelun puitesopimuksessa. Tämän kautta myös A-insinöörit Suunnittelu Oy on osallistunut vastuulliseen toimintaan. Suunnittelujohtaja Jouni Turunen kehuu mutkatonta ja sujuvaa yhteistyötä.

– Työllistämisehto on linjassa yrityksemme vastuullisuusohjelman kanssa, missä kaikki lähtee yksilöstä, Turunen jatkaa.

Työllistymisehdon kautta A-insinööreille ensin työkokeiluun ja sen jälkeen määräaikaiseen konsultin työsuhteeseen päässyt Anu Tiitola kertoo oppineensa paljon uutta.

– Kahden kuukauden työkokeilun aikana kartoitimme yhdessä sopivia työtehtäviä, joiden kautta pääsin tukemaan yksikköä ja useita projekteja. Työtehtäväni olivat selkeitä ja sain kiitosta työstäni. Aluksi tarvitsin vähän enemmän tukea ja ohjeistusta, mutta osaamisen kasvamisen myötä pystyin myös auttamaan muita oman erityisosaamiseni kautta, Tiitola muistelee.

Erityisesti Tiitola kertoo nauttineensa työyhteisöstä.

– Minut otettiin vastaan tasavertaisena työntekijänä. Työtoverit ovatkin olleet parasta työpäivässä. Heidän kanssaan on voinut keskustella ja nauraa niin aamupalalla kuin kahvitauolla.

Työllistämisehto Tampereen kaupungin hankinnoissa

  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Muutoksen myötä Tampereen kaupunki on laajentanut hankintoihin sisällytettävää työllistämisehtoa. Nykyään kaupungin hankinnoissa työllistämisehto koskee lähtökohtaisesti kaikkia yli 6 kuukautta kestäviä palvelu- ja rakennushankintoja, joiden vuosiarvo on yli 200 000 euroa.
  • Työllistämisehto velvoittaa palveluntuottajaa, tavarantoimittajaa tai urakoitsijaa työllistämään sellaisia työnhakijoita, joiden on eri syistä hankalaa löytää omaa paikkaa avoimilta työmarkkinoilta.
  • Vuonna 2023 työllistämisehto Tampereen kaupungin hankinnoissa mahdollisti 57 työsuhdetta ja 5 työkokeilua.
  • Käytössä on prosenttimalli, jossa palveluntuottaja käyttää etukäteen määritellyn prosenttiosuuden hankinnan arvosta työllistämiseen tai sen edistämiseen.

Lisätietoja

Minna Joutsen
Erityisasiantuntija
Puhelin:
040 806 3613
Teksti: Sanna Orbinski
Kuvat: Hanna Kirmanen
Jaa sosiaalisessa mediassa