Pohjoiskannen ja asemakeskuksen asemakaavamuutokset etenevät

Tampereen pohjoiskansihanke eli Kannen alueen laajeneminen Nokia Arenalta rautatieaseman suuntaan ja asemakeskuksen kehittäminen ottivat askeleen eteenpäin, kun kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.5.2024 aiesopimukset sekä SRV Rakennus Oy:n että Finnpark Oy:n tytäryhtiön Kiinteistö Oy Tampereen Asemakeskuksen kanssa.

Sopimukset mahdollistavat hankealueiden asemakaavamuutokset. Tavoitteena on, että yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat asemakaavaluonnokset saadaan nähtäville vielä tämän vuoden aikana. 

Kaupunginhallituksen hyväksymät aiesopimukset ja niiden pohjalta laadittavat asemakaavamuutosten selvitykset antavat raamit pohjoiskannen ja asemakeskuksen ensimmäisen vaiheen suunnittelulle yhtenäisenä kokonaisuutena. Tavoitteena on Kannen alueen kaupunginosa, joka vastaa osaltaan Tampereen kaupunkikeskustan kasvuun. Vuonna 2023 alueen yleissuunnitteluun kiinnitettiin Studio Daniel Libeskind, joka on vastannut myös Nokia Arenan ja sitä ympäröivien tornitalojen suunnittelusta.

- Hienoa, että asia etenee. Kannen alue on Tampereelle tärkeä. Siitä syntyy merkittävä liike-elämän keskus, joka palvelee tulevaisuuden tarpeita ja luo elinvoimaa. Kiitos hyvästä yhteistyötä jo tähän saakka, pormestari Kalervo Kummola sanoo.

Toteuttamisen edellytykset arvioidaan myöhemmin

Tampereen kaupunki, SRV Rakennus Oy ja Finnpark Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Tampereen Asemakeskus ovat sitoutuneet jatkamaan alueen suunnittelua niin, että sen toteuttamisen taloudelliset vaikutukset ja muut reunaehdot ovat osapuolten arvioitavissa. Sopimuksissa sovitaan esimerkiksi valmisteluvaiheen kustannusten jakamisesta. Tampereen kaupunki vastaa kaavoitusprosessista.

Pohjoiskannen ja asemakeskuksen toteuttamisen edellytyksiä voidaan arvioida vasta sitten, kun aiesopimusten mahdollistamat selvitystyöt on saatu tehtyä. Mikäli hankkeet ovat toteutettavissa, osapuolet allekirjoittavat kehittämisen jatkoon liittyvät uudet yhteistyösopimukset. Esimerkiksi rakennusoikeudesta, hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, muista vastuista ja aikatauluista sovitaan vasta, kun uusi asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Lisätietoja

Tero Tenhunen
Hankejohtaja
Puhelin:
050 540 2860
Teksti: Aino Penttilä
Kuvat: Skyfox / Marko Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa