Teiskontien eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylää parannetaan – liikenne kiertotielle

Teiskontien varressa sijaitsevan jalankulun ja pyöräilyn väylän parantaminen alkaa kuluvalla viikolla 28. Kyseessä on valtatien 12 eteläpuolinen, seudullisen pääväylän Jaakonmäenkadun ja Alasjärvenrannan välillä. Hankkeen tavoitteena on parantaa pyöräilyn seudullista pääreittiä. Reittiä on jo parannettu kaupungin suunnasta nyt uusittavaan alueeseen saakka.
Karttakuvassa suljettava työmaa-alue punaisella ja kiertoreitti vihreällä.
Kuvassa urakan takia suljettava alue punaisella ja korvaava opastettu kiertoreitti vihreällä.

Hankkeessa tehdään nykyiseen yhdistettyyn kevyen liikenteen väylään omat kaistansa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Väylä levenee, sen linjaus muuttuu hieman ja rakennekerrokset sekä asfalttipinnat uusitaan.

Urakka-alue suljetaan liikenteeltä työn ajaksi ja kevyt liikenne ohjataan opastetulle kiertoreitille. Urakka on jo aloitettu puunpoistolla sekä liikennejärjestelyjen tekemisellä. Liikennesulku alueella alkaa viikolla 28 ja kestää arviolta lokakuun loppuun asti.

Kiertoreitin katuverkon liikennejärjestelyitä muutetaan hieman, jotta voidaan taata turvallinen ja sujuva kulkuyhteys sekä kävelijöille että pyöräilijöille. Muun muassa alueen tienylityskohtien turvallisuutta parannetaan ja kiertoreittiin kuuluvasta välistä Tornimäenkatu-Huhmarinkatu tehdään pyöräkatu. Keskustan suunnasta saavuttaessa jalankulku ja pyöräily ohjataan Teiskontieltä kiertoreitille Jaakonmäenkatu – Tornimäenkatu – Huhmarinrinne – Huhmarinkatu – Irjalankatu – Toukomaankuja- Alasjärvenranta. Kiertoreitti on opastettu keltapohjaisilla opasteilla.

Jalankulkijat kulkevat kiertoreitillä jalkakäytävillä, paitsi Huhmarinrinteen ja Huhmarinkadun kohdalla kadun reunassa.

Pyöräilijät kulkevat kiertoreitin alussa ja lopussa pyörätiellä tai yhdistetyllä jalankulun ja pyöräilyn väylällä. Pyöräilijät ohjataan kuitenkin Jaakonmäenkadulla pyörätieltä ajoradan reunaan. Tornimäenkadulta Huhmarinkadulle pyöräilijät ajavat pyöräkadulla.

Kiinnitä huomiota pyöräkadulla ajon ohjeisiin

Pyöräkatu on Tampereella verrattain uusi katutyyppi. Pyöräkadulla pyöräilijälle on annettava esteetön kulku, eli autoilijat sovittavat ajonopeutensa pyörien tahtiin. Pyöräilijöiden tulee ajaa ajoradalla peräkkäin, ei rinnakkain. Jalankulkijat kulkevat jalkakäytävää pitkin tai kadun reunassa.

Pyöräkadulla autoja saa pysäköidä vain merkityille pysäköintipaikoille, eli ei kadun reunaan kuten ennen. Pyöräkadun merkki ei itsessään aseta nopeusrajoitusta, vaan kadut kuuluvat yhä alueellisen 30 km/h nopeusrajoituksen piiriin. Pyöräkadun alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan liikennemerkeillä.

Tilaajina hankkeessa toimivat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Tampereen Kaupunki. Ylöjärven Kiviset Oy tekee väylän parannustyöt.

Lisätietoja

Patrik Wendelin
Työn valvoja / Welado Projekti-insinööri
Puhelin:
+358 40 143 7999
Matti Kauppi
Rakennuttajainsinööri
Petri Leppänen
Rakennuttajainsinööri
Jaa sosiaalisessa mediassa