Naiset aurinkohatuissa.

Perhehoidon yksikkö

Pirkanmaan perhehoidon yksikkö toimii kuntien kumppanina perhehoidon järjestämisessä ja tukee perhehoitajia. Yksikkö järjestää perhehoitoa ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille, muttei vastaa lastensuojelun perhehoidosta. Lastensuojelun sijais- ja tukiperhetoiminnasta vastaa Perhehoito Luotsi.

Mitä perhehoidon yksikkö tekee?

 • Rekrytoi uusia perhehoitajia.
 • Järjestää lakisääteisiä ennakkovalmennuksia tuleville perhehoitajille.
 • Ylläpitää perhepankkia: perhekotien välitystä kuntiin.
 • Seuraa perhekotien toimintaa ja pitää yhteyttä perhehoitajiin.
 • Toimii perhehoitajan lakisääteisenä vastuutyöntekijänä.
 • Vastaa perhehoitajien koulutuksesta, tuesta ja virkistyksestä.
 • Huolehtii perhehoitajien sijaisjärjestelyistä.
 • Osallistuu perhehoitoprosessiin ja toimii yhdessä kunnan perhehoidon kanssa.
 • Kehittää, arvioi ja markkinoi perhehoitoa Pirkanmaalla.
 • Tekee verkostoyhteistyötä sidosryhmien kanssa.
 • Osallistuu perhehoidon valtakunnalliseen kehittämiseen.

Mitä perhehoito on?

Perhehoidossa asiakkaan hoito ja huolenpito järjestetään perhehoitajan kotona. Perhehoitaja voi mennä myös asiakkaan kotiin. Perhehoito voi kestää muutaman tunnin, päivän tai sovitun jakson ajan. Perhekotiin voi myös muuttaa pysyvästi asumaan. Perhehoito sopii eri-ikäisille asiakkaille ja erilaisiin avun sekä tuen tarpeisiin.

Perhehoidon vahvuutena on pieni yhteisö. Yhdellä perhehoitajalla voi olla samanaikaisesti enintään neljä perhehoidettavaa ja kahdella perhehoitajalla enintään seitsemän.

 • Perhehoito tarjoaa kodin ympäristönä ja saman hoitajan.
 • Perhehoito suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.
 • Perhehoidossa on mahdollisuus osallistua perheen arkeen ja kodin askareisiin omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan.
 • Arkeen osallistuminen lisää elämänlaatua ja tukee toimintakykyä.
 • On hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaiden pitämiseen.
 • Perhekotiin ja perhehoitajaan tutustutaan ennen perhehoidon alkamista.

Perhehoitoon hakeudutaan oman kunnan työntekijän kautta. Kun kunta on tehnyt päätöksen perhehoidon myöntämisestä, Perhehoidon yksikkö auttaa etsimään sopivan perhekodin tai perhehoitajan.

Perhehoitajien rekrytointi

Yhteystiedot

Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus

Osoite:
Hatanpäänkatu 3 F 33900 Tampere
Koordinaattori Tia Salminen
Ohjaaja Leila Airosto
Ohjaaja Roosa Loimuneva

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/perhehoidonyksikko

Päivitetty 20.10.2022