Hautaaminen sosiaalisin perustein Tampereen kaupungilla

Kunta huolehtii edesmenneen henkilön hautauksesta silloin, kun vainajalla ei ole omaisia, läheisiä tai muita tahoja, jotka voisivat hautauksen järjestää. Kunta lähtee edistämään hautausta niissä tapauksissa, joissa on selvitetty, ettei hautauksen järjestäviä omaisia tai läheisiä ole. Tällöin kunta sopii henkilön hautaamisesta hautauspalvelun kanssa. Hautaus sisältää vain välttämättömät hautauskulut.

Yhteydenotto kuntaan henkilön hautaamiseksi tulee pääsääntöisesti viranomaisten, kuten sosiaalihuollon tai terveydenhuollon viranomaisten kautta. Kunnan toimesta järjestetyn hautauksen kulut laskutetaan kuolinpesän varoista. Asunnon tyhjentäminen, sopimukset, omaisuus tai muu jäämistöön liittyvä eivät kuulu kunnan toimivaltaan. Kuolinpesälle, jossa ei ole perillisiä, nimetään Valtionkonttorilta pesänselvittäjä.

Henkilöt, joilla on omaisia tai läheisiä, haudataan yleensä heidän toimestaan. Hautauskulut ovat ensisijaisia kuolinpesän varoista maksettavia menoja. Mikäli kuolinpesä on varaton, välttämättömiin hautauskustannuksiin voi hakea täydentävää toimeentulotukea hyvinvointialueelta. Ohjausta ja neuvontaa täydentävän toimeentulotuen hakemiseen saa hyvinvointialueelta, ajantasaiset yhteystiedot kannattaa tarkistaa hyvinvointialueen omilta verkkosivuilta.

Kun henkilö menehtyy sairaalassa tai hoitolaitoksessa, huolehtii kyseinen laitos pääsääntöisesti suruviestistä, omaisten ja läheisten ohjauksesta, neuvonnasta sekä omaisten puuttuessa hautauksen selvittelystä olemalla tarvittaessa yhteydessä hyvinvointialueelle tai kuntaan.

Henkilön menehtymiseen liittyy monia järjesteltäviä asioita, kuten hautauksen järjestäminen, sukuselvitys, ja perunkirjoitus. Tukea suruprosessiin sekä ohjausta ja neuvontaa käytännön järjestelyihin voi saada eri tahoilta, joita on koottu mm. sivustolle Läheisen kuolema - Suomi.fi. Kunnan ja viranomaisten välille on lisäksi erilliset yhteystiedot, jotka on tiedotettu näille yhteistyötahoille erikseen.

Tampereen palvelupisteestä saat yleisneuvontaa ja opastusta Tampereen kaupungin palveluista. Mikäli sinulla on kysyttävää Tampereen palveluihin liittyen, voit olla yhteydessä Tampereen palvelupisteeseen.

Tampereen kaupunki tekee parhaillaan yhteistyötä muiden kuntien, hyvinvointialueen, poliisin sekä hoitolaitosten kanssa yhteisen toimintamallin sekä käytännön rakentamiseksi.

Lisätiedot

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Päivitetty 4.6.2024