Siirry sisältöön

Mitä nepsy-vaikeudet tarkoittavat?

Neuropsykiatriset vaikeudet johtuvat erilaisista tekijöistä:

  • Yleensä nepsy-vaikeuksien takana on kehityksellistä, aivojen rakenteellista ja/tai toiminnallista poikkeavuutta.
  • Perinnöllisyys on merkittävä taustatekijä.
  • Joskus nepsy-tyyppisten oireiden taustalla saattaa olla pelkästään haastava perhetilanne, epäsäännölliset elintavat, fyysiset sairaudet ja/tai traumat.
  • Oireiden vaikeusaste vaihtelee yksilöittäin. Nepsy-vaikeuksiin sopivia piirteitä voi esiintyä myös ilman että, ne johtaisivat nepsy-diagnoosiin.

Nepsy-vaikeuksiin liittyy usein käytöksen, oppimisen, unen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluja, ahdistus/pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.

Nepsy-vaikeudet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään: niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden sääntelyyn ja oman toiminnan ohjaukseen. Oireiden voimakkuudet ja ilmiasut vaihtelevat eri ihmisillä eri ympäristöissä. Kaikkia oireita ei ole kaikilla. Tämän vuoksi tuen muodot tulee miettiä yksilöllisesti.

Nepsy-haasteet eivät koskevat vain nepsy-lapsta tai -nuorta: myös hänen vanhempansa ja muut arjen aikuiset - kuten päivähoidon ja koulun henkilökunta - tarvitsevat tukea.

Kaikki ei ole sitä miltä äkkiseltään näyttää...

Alla olevat kolme kuvaa auttavat hahmottamaan, mistä on kyse nepsy-lapsen ja -nuoren ulkoisen käyttäytymisen ja sen taustalta löytyvien neuropsykiatristen syytekijöiden välillä.
Huom! Klikkaa kuvia saadaksesi ne auki isommassa koossa.

Ulospäin näkyvä käyttäytyminen

Piirros, jossa lueteltu ei-toivotun käyttäytymisen piireitä, kuten levottomuus. Ympäristö näkee usein vain tämän ulkoisen käyttäytymisen.

Usein ympäristö näkee vain ei-toivotun, tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen, kuten levottomuuden, impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden.


Taustatekijät

Piirros, jossa on lueteltu neuropsykiatrisia syytekijöitä, jotka vaikuttavat nepsy-lapsen tai -nuoren käyttäytymiseen.

Ei-toivotun ja tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen taustalta löytyy neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten mielen malli, toiminnanohjaus ja aistisäätelyn pulmat.


Ulkoinen käyttäytyminen ja taustatekijät yhdistettynä

Piirros, jossa on yhdistty ulkoinen ei-toivottu käyttäytyminen ja taustalla vaikuttavat neuropsykiatriset syytekijät.

Lapsen ja nuoren ohjaamiseksi ja toivotun käyttäytymisen vahvistamiseksi on syytä kiinnittää huomiota erityisesti taustalta löytyviin neuropsykiatrisiin syytekijöihin. On hyvä tiedostaa, että ulospäin näkyvän käyttäytymisen taustalta voi löytyä monia eri tekijöitä ja niiden yhdistelmiä.


Tietoa yleisimmistä nepsy-vaikeuksista

Yleisimpiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat ADHD ja ADD, autismikirjon häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet ja Touretten oireyhtymä: