Henkilökohtainen apu

Jos olet vaikeavammainen henkilö, sinulla on mahdollisuus saada henkilökohtaista apua. Henkilökohtainen avustaja voi auttaa sinua asioissa, joista et selviä itse kotona ja kodin ulkopuolella. Voit saada apua esimerkiksi työhön tai opiskeluun, kaupassa käyntiin, harrastamiseen tai siihen, että voit tavata ystäviä kodin ulkopuolella.

Arvio henkilökohtaisesta avusta -kyselyn avulla selviää, voitko saada vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Apu on tarkoitettu vaikeavammaisille, joiden avun tarve ei johdu ikääntymisestä.
Omaolo: Arvioi, oletko oikeutettu henkilökohtaiseen apuun

Jotta voit saada henkilökohtaisen avustajan, sinun pitää ilmaista, miksi ja mihin tarkoitukseen tarvitset avustajaa. Henkilökohtaista apua järjestetään silloin, jos tarvitset toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti, jotta selviydyt päivittäisistä toimista.

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää eri tavoin. Jos sinulle on myönnetty oikeus maksuttomaan apuun, voit

  • palkata itsellesi henkilökohtaisen avustajan
  • ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä tai
  • saada kunnan järjestämää henkilökohtaista apua ostopalveluna.

Kunnalla on mahdollisuus päättää henkilökohtaisen avun järjestämistapa.

Ota yhteyttä kotitoriin tai vammaispalvelutoimistoon omaan työntekijääsi tai neuvontaan, kun tarvitset tietoa henkilökohtaisen avun palvelusta.

  1. Jos olet uusi asiakas tai tarvitset yleistä ohjausta ja neuvontaa, ota yhteyttä Kotitoriin, puhelin: 03 5656 5700, ma - pe klo 8 - 16.30
  2. Jos olet jo vammaispalvelujen asiakas tai olet jättänyt hakemuksen, ota yhteyttä vammaispalvelutoimistoon, puhelin 040 159 8379, ma - ti, to - pe klo 9 - 10 ja ke klo 15 - 17

Tarkemmat yhteystiedot

Kuinka haet henkilökohtaista avustajaa?

Täytä ”Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta ja taloudellisesta tuesta” -lomake. Jos haet palveluja tai taloudellista tukea ensimmäistä kertaa, sinun pitää liittää hakemukseen asiantuntijan lausunto (esimerkiksi lääkärin tai fysioterapeutin lausunto tai kopio potilaskertomuksesta). Lausunnossa pitää kuvata vamma tai pitkäaikainen sairaus sekä sen tuoma haitta jokapäiväisessä elämässäsi. Jos sinulla on näkövamma, sinun täytyy ilmoittaa haitta-asteen määritelmä tai haitta-asteen prosentti.

Voit tehdä hakemuksen
- joko verkossa Omapalvelu-sivuilla
- tai täyttämällä pdf-lomakkeen.

Vaatii tunnistautumista. Tutustu tarkemmin verkkoasiointiin, tietoa mm. puolesta asioinnista: Vammaispalvelujen verkkoasiointi

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö

Pirkanmaan alueella toimii henkilökohtaisen avun yksikkö, joka neuvoo henkilökohtaista apua koskevissa asioissa. Yksikkö palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä. Kun olet saanut vammaispalvelutoimistosta päätöksen henkilökohtaisesta avusta ja haluat kysyä työnantajamallista, palvelusetelistä tai ostopalvelusta, voit olla suoraan yhteydessä henkilökohtaisen avun yksikköön.

Palvelupuhelin: 041 730 2108, arkisin klo 9–14 paitsi ti klo 13–17

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö

Päivitetty 30.9.2022