Hammashoidon palvelut eri-ikäisille

Alle kouluikäiset

Lasten hammasneuvolakäyntejä järjestetään kaikille 1- ja 3-vuotiaille lapsille perhekeskeisesti. Hammashoitajan vastaanotolla edistetään suun terveyttä. 5-vuotiaat lapset saavat kutsun suuhygienistin terveystarkastukseen.

Huoltaja voi varata ajan hammasneuvolaan ja suuhygienistin vastaanotolle verkkoasioinnin kautta tai keskitetystä ajanvarauksesta.

Koululaiset ja opiskelijat

7-vuotiaat kutsutaan suuhygienistin terveystarkastukseen ja 9-vuotiaat hammaslääkärin tutkimukseen. 11- ja 14-vuotiaat saavat kutsun lasten ja nuorten monihuonetoimintaan. Monihuonetoiminnassa suuhygienisti tekee terveystarkastuksen ja jos lapsi tai nuori tarvitsee hammaslääkärin tutkimuksen, kutsutaan samalla käynnillä paikalle hammaslääkäri.

Koululaisten kutsujen ajankohdasta lähetetään kotiin kehotus, jossa suositellaan varaamaan aikaa. Huoltaja voi varata ajan verkkoasioinnin kautta tai keskitetystä ajanvarauksesta.

Lisäksi lapsia ja nuoria kutsutaan vastaanottokäynneille, jotka perustuvat yksilölliseen hoidontarpeeseen. Kehote käynnille postitetaan kotiin. Huoltaja voi varata ajan verkkoasioinnin kautta tai soittamalla keskitettyyn ajanvaraukseen 2–3 kuukautta ennen ajankohtaa.

16–17-vuotiaat saavat postitse kehotuksen varata ajan terveystarkastukseen. Ajan voi varata joko verkkoasioinnin kautta omilla verkkopankkitunnuksilla tai soittamalla keskitetystä ajanvarauksesta.

Vieraspaikkakuntalaiset koululaiset ja opiskelijat voivat käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Palvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua  lomakkeella. Ajanvarauksesta on huolehdittava itse.

Postita lomake osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Suun terveydenhuollon sovelluspalvelut Konsernihallinto, Tietohallintoyksikkö Aleksis Kiven katu 14-16 C, 33210 Tampere

Aikuiset

Aikuisten suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat tarkastukset ja tutkimukset, sairauksia ehkäisevät toimenpiteet ja yksilöllinen neuvonta sekä erilaisten hampaiden ja suun sairauksien hoito.

Aikuiset varaavat vastaanottoajan keskitetystä ajanvarauksesta tai verkkoasioinnin kautta. Suun terveydenhuollon käynneistä peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä asiakasmaksuja.

Tampereella on käytössä ns. aikuishoidon monihuonemalli. Suuhygienisti tekee hoidon tarpeen arvioinnin, ja jos asiakas tarvitsee hammaslääkärin tarkastusta, kutsutaan paikalle hammaslääkäri. Aikuisten monihuonevastaanotoille voit varata ajan verkkoasioinnin kautta.

Päivitetty 20.9.2022