Erityisruokavaliot

Ohjeet koskevat Tampereen kaupungin lasten ja nuorten ateriapalveluissa tarjottavia erityisruokavalioita. Huoltaja tai opiskelija vastaa, että erityisruokavaliotiedot pysyvät ajan tasalla lukuvuoden aikana.

  • Päiväkoti: Huoltaja toimittaa erityisruokavaliolomakkeen päivähoitopaikan henkilöstölle, joka välittää tiedon keittiön henkilöstölle.
  • Koulu (perusopetus): Huoltaja tai oppilas toimittaa erityisruokavaliolomakkeen keittiön henkilöstölle.
  • Ammatillinen oppilaitos ja lukio: Opiskelija toimittaa erityisruokavaliolomakkeen oppilaitoskeittiön henkilöstölle.

Kun päivähoitopaikka vaihtuu tai koulu alkaa tai vaihtuu, pitää huoltajan tai opiskelijan itse huolehtia siitä, että toimittaa erityisruokavaliolomake uuden päivähoitopaikan henkilöstölle tai koulun keittiöhenkilöstölle. Huoltaja tai opiskelija pyytää toiseen toimipisteeseen siirrettävän erityisruokavaliotodistuksensa keittiöltä. Erityisruokavalion pysyvyys tai erityisruokavalion voimassaoloaika ilmenee selvityksestä.

Erityisruokavaliota koskeva lomake

Tutustu erityisruokavalioita koskeviin tietoihin, ennen kuin täytät lomakkeen.

Päivähoito-, koulu- ja oppilaitosruokailulla tuetaan lapsen tai oppilaan kasvua, kehitystä sekä hyviä ruokatottumuksia. Tarvittaessa lapselle tai oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen edellyttämä ruokavalio, joka ei ulkonäöllisesti ole aina samanlaista kuin muu ruoka.

Luomuelintarvikkeita käytetään ruuanvalmistuksessa mahdollisuuksien mukaan. Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksissa keskustellaan ruokailutottumuksista ja mahdollisista ruokavaliorajoituksista ja niiden muutoksista. Tarvittaessa lapsi tai nuori perheineen ohjataan ottamaan yhteyttä hoitavalle taholle tai laaditaan selvitys erityisruokavaliosta alla olevan käytännön mukaisesti.

Pysyvät erityisruokavaliot

  • Keliakiaruokavalio
  • Tyypin 1 diabetes

Pysyvistä erityisruokavalioista huoltaja tai opiskelija toimittaa päivähoitopaikan henkilöstölle tai koulun keittiölle terveydenhoitajan (tai lääkärin tai ravitsemusterapeutin) täyttämän ja allekirjoittaman Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen.

Keliakiaruokavalion saaminen edellyttää diagnosoitua keliakiaa.

Perusruoka on laktoositonta ja siitä ei tarvitse toimittaa erityisruokavalioselvitystä.

Ruoka-aineallergiat

Ruoka-allergiaruokavaliosta huoltaja tai opiskelija toimittaa lääkärin tai ravitsemusterapeutin täyttämän ja allekirjoittaman Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen, joka on määräaikainen.

Selvityksen erityisruokavaliosta kirjoittaa lapsen tai oppilaan ruoka-allergiaa hoitava terveydenhuollon taho, käyttäen Tampereen Selvitys erityisruokavaliosta -lomaketta.

Allergian käypä hoito -suosituksen mukaan lieviä allergiaoireita, kuten ohimenevää suun kirvelyä, kutinaa tai suun punoitusta, ei hoideta välttämisellä vaan altistamisella ja vähitellen totuttamalla. Tällaisissa tilanteissa ei yleensä tarvita Selvitys erityisruokavaliosta -lomaketta. Ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien oireiden takia perusteltua. Yhteistyössä lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa arvioidaan allergiaruokavalion tarve.

Ateriapalvelussa turvataan allergiselle kaikista ruoka-aineryhmistä ravitsemuksellisesti riittävä valikoima. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia kodin käyttämiä harvinaisia ruoka-aineita ei ateriapalvelulla ole velvollisuutta tarjota, jos saatavilla on vähintään yksi ravitsemuksellisesti vastaava ruoka-aine. Uusien ruoka-aineiden kokeilu tehdään kotona. Uuden ruoka-aineen käyttöönotosta huoltaja ilmoittaa kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella tai sähköpostilla keittiölle mahdollisimman pian.

Kasvisruokavaliot

Kasvisruokavalioista huoltaja toimittaa Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen, johon riittää huoltajan allekirjoitus. Toisella asteella ei tarvitse toimittaa erityisruokavalioselvitystä kasvisruokavaliosta, sillä kasvisruoka on aina toisena vaihtoehtona.

Vegaaniruokavalioon tarvitaan terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin allekirjoittama selvitys ja lisäksi terveydenhoitaja ohjaa perheen/opiskelijan ravitsemusterapeutille, joka arvioi ruokavalion ravitsemuksellisen laadun.

Uskontoihin liittyviä paaston ajan ruokavalioita ei toteuteta eikä ateriapalvelulla ole mahdollisuutta hankkia tai valmistaa eri uskontojen vaatimien käsittelytapojen mukaisia ruoka-aineita/ruokalajeja. Lapsille ja oppilaille, jotka eivät syö punaista lihaa, kalaa ja broileria tai kalkkunaa valmistetaan ensisijaisesti lakto-ovovegetaarinen kasvisruoka, joka sisältää maitotaloustuotteita ja kananmunaa.

Muuta huomiotavaa (kuten omat eväät, poissaolot)

Ruokakokeilut
Erilaisten ruokakokeilujen toteuttamiseen tarvitaan hoitavalta terveydenhuollon taholta selvitys, josta tulee ilmetä kokeilun peruste ja määräaikaisuus, esimerkiksi korvaavien ruokalajien tarjoaminen ruokalistalle olevien ruokalajien sijaan.

Yksityislääkäreiden todistukset
Myös yksityislääkäreiden tulee käyttää Tampereen kaupungin Selvitys erityisruokavaliosta -lomaketta.

Yksilökohtaisen oppilas- tai opiskelijahuollon ryhmän koolle kutsuminen
Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän koollekutsumista voidaan harkita tilanteissa, joissa ruokavalio ja/tai siihen liittyvät toimintatavat ovat epäselviä.

Omat eväät päiväkoti- tai kouluruokailun sijaan
Ensisijaisesti korostetaan päiväkoti- ja kouluruoan syömisen merkitystä ja sitä, että eväiden tuonti on poikkeuksellista. Jos omien eväiden tuomiseen on perusteltu syy, tehdään siitä kirjallinen sopimus huoltajan, päivähoidon tai opettajan tai rehtorin kanssa.

Poissaoloista ilmoittaminen
Jos erityisruokavaliolle ei ole tarvetta sairastumisen, ylimääräisten lomien, työharjoittelun, muuton tms. syyn vuoksi ilmoittaa huoltaja, oppilas tai opiskelija asiasta mahdollisimman pian päiväkodin tai koulun/oppilaitoksen keittiön henkilöstölle.

Erityisruokavalio jää syömättä

  • Peruskoulut: Jos erityisruokavalio jää koulussa syömättä yhden viikon ajan, keittiön henkilöstö pyytää ensisijaisesti opettajaa selvittämään huoltajalta onko erityisruokavaliolle enää tarvetta. Jos asiaan ei saada selvyyttä, erityisruokavalion valmistaminen lopetetaan.
  • Toisen asteen oppilaitokset: Erityisruokavaliota ei valmisteta, jos erityisruokavalion mukainen ruoka on linjastossa syömättä viikon ajan.

Ruokavaliokuvaukset

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/erityisruokavaliot

Päivitetty 31.5.2022