Siirry sisältöön

Avustukset ja apurahat

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset ovat haettavana 2.-30.11.2020

Toiminta-avustus on tarkoitettu vakiintuneille festivaaleille ja tapahtumille, jotka ovat ammattimaisesti toteutettuja ja kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä. Avustusta voidaan myöntää kulttuuritapahtumille, jotka ovat kestoltaan 2-10 päivää ja sisältävät merkittävissä määrin esitystoimintaa. Myös yksipäiväisiä tapahtumia voidaan avustaa, mikäli niiden merkittävyys taiteenalansa kentässä on erityisen suuri. Festivaalin tai tapahtuman tulee olla järjestetty vähintään kaksi kertaa ja tapahtuman järjestäjällä olla potentiaalia kehittää sitä edelleen.


Ulkoinen linkkiSivistys- ja kulttuurilautakunnan myöntämien toiminta-avustusten arviointiperusteet


Toiminta-avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhdistyksille tai yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.


Hakuun otetaan mukaan viimeistään 30.11.2020 kello 15.45 sähköiseen tietokantaan saapuneet hakemukset. Myös seuraavat liitteet toimitetaan hakulomakkeella:

- toimintasuunnitelma vuodelle 2021

- talousarvio vuodelle 2021

- viimeisimmän festivaalin/tapahtuman budjetin toteutuma

- viimeisin (2019 tai vastaava) toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen sekä tilin- ja/tai toiminnantarkastajien lausunnon

- yhteisön säännöt


Ulkoinen linkkiHakulomake


Ulkoinen linkkiSivistys- ja kulttuurilautakunnan myöntämien toiminta-avustusten arviointiperusteet

Tampereen kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia julkisia avustuksia. Avustusten myöntämistä ohjaavat säädösten lisäksi kaupunkistrategian painopisteet, suuntaviivat ja linjaukset.

Alasivuilta löydät linkit kaikkiin Tampereen kaupungilta haettavissa oleviin avustuskokonaisuuksiin.

Tältä sivulta voit tulostaa Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet, jossa kaikki Tampereen kaupungilta haettavissa olevat avustukset on kuvattu.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Avustuksia haettaessa tulee aina noudattaa yleisten periaatteiden lisäksi myöntävän luottamuselimen tai yksikön antamia erillisohjeita ja täsmennyksiä.

Kaupunginhallitus on antanut osana hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta ohjeet Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampere-konsernissa (Corporate Governance). Kaupunki suosittaa, että ohjeissa esitettyjä periaatteita käytetään ja hyödynnetään myös yhteisöissä, joille kaupunki myöntää avustusta.

Avustustoimintaan liittyvät kysymykset:
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 355 8745

Haluatko saada sähköpostiisi yhdistyksille suunnatun uutiskirjeen?

Uutiskirje lähetetään 1-2 kertaa kuukaudessa ja se tarjoaa tietoa kaupungin ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä, koulutuksista ja muista tukipalveluista. Yhteystietoja ei luovuteta muuhun käyttöön.