Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Pirkanmaan sovittelutoimisto

Osoite:
Naulakatu 2 33100 Tampere
Tietotalo
Puhelin:
040 0397860 (puhelin, pvm/mpm)

Avoinna arkisin klo 9 - 15.30, sovitteluneuvotteluja järjestetään myös virka-ajan ulkopuolella.

Sovittelutoiminnasta vastaa: Sovittelutoimiston johtaja Katriina Lempinen
Puhelin:
0400 907 663

Jos olet osapuolena rikos- tai riita-asiassa ja toivot sovittelua, sovitteluasian saat vireille täyttämällä sovittelualoitteen verkkolomakkeen.

Lisätietoa rikosilmoituksen tekemisestä saat poliisin rikosilmoitussivulta.
Riita-asiassa voit tehdä suoraan aloitteen sovittelutoimistolle. Rikosilmoitusta ei silloin tarvita.

Lähisuhdeväkivalta-asiassa vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelulle.

Palautetta voit antaa osoitteeseen [email protected]

Sovittelu on kaikille avoin maksuton palvelu

Sovittelun hyödyt

  • Osapuolet voivat osallistua aktiivisesti oman asiansa käsittelyyn ja vaikuttaa lopputulokseen.
  • Sovittelu rakentaa ihmisten välistä vuorovaikutusta.
  • Osapuolten on mahdollisuus sopia korvauksista.
  • Sovittelussa käydyt keskustelut voivat ”puhdistaa ilmaa” ja helpottaa rikoksen uhrin ja tekijän kohtaamista jatkossa.
  • Osapuolet saavat tietoa tuki- ja jatkopalveluista.

Lisäksi sovittelu nopeuttaa rikos- tai riita-asian käsittelyä sekä keventää seuraamusjärjestelmän kuormittumista. Sovinnolla ja asianomistajan rangaistusvaatimuskannalla voi olla vaikutusta rikosprosessin etenemiseen.

Oletko kohdannut lähisuhdeväkivaltaa?

Lähisuhdeväkivallan sovittelu antaa osapuolille mahdollisuuden kohdata toisensa ja keskustella tapahtuneesta, käsitellä tapahtumia sekä niihin liittyviä tunteita. 
Sovittelu edellyttää osapuolten vapaaehtoista suostumusta, jonka voi peruuttaa missä vaiheessa tahansa. Edellytyksenä on myös se, että epäilty ottaa vastuun tapahtumista ja sovittelu on uhrin edun mukaista.

Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelusta. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää, sopiiko asia sovitteluun.

Lähisuhdeväkivaltapalvelut:

Oletko riidan osapuoli ja tarvitset sovittelua?

Sovitteluun soveltuvat vähäiset riita-asiat, joissa vähintään yksi osapuoli on yksityishenkilö. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi naapureiden väliset riita-asiat, vuokra- tai vuokravakuusriidat, tienkäyttöön liittyvät asiat, rajapyykit, melu- ja hajuhaitat, kaupantekoon liittyvät epäselvyydet, auton ostoon liittyvät riidat, lemmikkieläinten sopimaton ja häiritsevä käyttäytyminen sekä koulukiusaamistapaukset.
Sovittelutoimistossa arvioidaan riita-asian soveltuvuus sovitteluun ja asian sovitteluun ottamisesta tehdään valituskelpoinen päätös.

Nuorten sovittelu ja sen hyödyt

Mitä hyötyä sinulle on sovittelusta?

  • Ketään ei syyllistetä, eikä sovittelu ole oikeusistunto.
  • Voit turvallisesti puhua tapahtuneesta.
  • Kohtaaminen ja puhuminen voi helpottaa oloa.
  • Sovittelu voi vaikuttaa poliisin ja syyttäjän ratkaisuihin.

Soviteltavia asioita ovat mm. väkivaltarikokset, nettikiusaaminen, koulukiusaaminen, omaisuusrikokset, kuten varkaus ja näpistys sekä vahingonteot.

Sovittelun aloitelomake

Nikon ja Santun video sovittelusta Video on tehty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Koulun rooli sovittelussa
Opettaja, rehtori, koulukuraattori tai muu koulun ammattihenkilö voi olla suoraan yhteydessä sovittelutoimistoon ja tehdä aloitteen rikos- ja riita-asioissa. Sovittelutoimisto selvittää, voivatko osapuolet käsitellä asiaa sovittelussa.

Pirkanmaan sovittelutoimiston toimialue

Jos asiaan liittyvistä korvauksista on sovittu sovittelussa, niitä ei käsitellä mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Sovittelusopimus voidaan vahvistaa oikeudessa.

Tarjoamme sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueella rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (L1015/2005) mukaisesti. Sovittelussa asianosaiset käyvät läpi rikoksesta uhrille aiheutuneita haittoja ja pyrkivät sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelussa voidaan tehdä kirjallinen sovittelusopimus, jolla voi olla vaikutusta rikosasian syyteharkintaan tai tuomioistuimen päätökseen.

Sovitteluneuvottelut järjestetään asianosaisten kotikunnassa tai siinä kunnassa, jossa rikos on tapahtunut. Aloitteen sovittelusta voi tehdä poliisi, syyttäjäviranomainen, muu viranomainen tai asianosainen itse. Lähisuhdeväkivaltarikoksen voi ohjata sovitteluun vain poliisi tai syyttäjäviranomainen.

Sovitteluun soveltuvia asioita ovat mm. vahingonteko, pahoinpitely, ilkivalta, kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus, varkaus ja sellaiset vähäiset riita-asiat, joissa vähintään toinen osapuoli on yksityishenkilö. Sovittelussa asianosaisille järjestetään mahdollisuus kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettomien vapaaehtoisten sovittelijoiden johdolla.

Vapaaehtoissovittelijoiden kurssit

Voit toimia sovittelijana, kun olet saanut tehtävään soveltuvan peruskoulutuksen ja sinulla on muutoin sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Jos olet kiinnostunut sovittelijana toimimisesta, ota yhteyttä sovittelutoimiston johtajaan Katriina Lempiseen 0400 907 663 tai [email protected]

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/sovittelupalvelut

Päivitetty 22.9.2022