Omaishoidon tuen palveluseteli

Voit käyttää omaishoidon palveluseteleitä hoitajan palkkaamiseksi kotiin niin moneksi tunniksi kuin hoidettavan valitsema palveluntuottaja palvelua antaa. Vaihtoehtoisesti voit ostaa setelillä palvelua päivätoiminnasta.

Palvelusetelin arvo on 125 euroa ja yksi seteli vastaa yhtä lakisääteistä vapaapäivää.

Hoidettava valitsee palvelutuottajan kaupungin hyväksymistä palvelutuottajista. Palveluseteli on tarkoitettu hoidettavan hoivan järjestämiseksi, eikä sitä voi käyttää esimerkiksi siivoukseen tai perheen muiden lasten hoitoon.

Kun olet oikeutettu hyödyntämään palveluseteliä, voit valita itse palveluntuottajan:

Palvelusetelituottajat kunnittain

Palvelusetelituottajaksi?

Omaishoidon tuen vapaan sääntökirjassa kuvataan palvelun sisältöä ja käytäntöjä asiakkaan, palveluntuottajan ja omaishoidon tuen yksikön näkökulmasta. Sääntökirjasta löytyvät ohjeet palveluntuottajalle hakeutumisesta.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita saat Pirkanmaan omaishoidon tuen yksiköstä:

  • sähköposti [email protected]
  • puhelin 041 730 2108 (arkisin klo 9 - 14 paitsi ti klo 13 - 17)
Päivitetty 30.6.2022