Neljä ihmistä ulkoilemassa, taustalla mäntyjä.

Omaishoidon tuki

Kun ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää omaishoidon tukea.

Omaishoidon tuki myönnetään, jos myöntämiskriteerit täyttyvät. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Hoidettava ei selviä ilman, että häntä autetaan henkilökohtaisissa toimissa. Tukea ei voi saada, jos avun tarve koskee pelkästään asioiden hoitamista tai kodinhoitoa, kuten siivousta tai ruoan laittoa.

Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä perustuu aina työntekijän tekemään arviointiin, joka tehdään yhteistyössä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa.

Kuinka haet omaishoidon tukea?

Voit hakea omaishoidon tukea ilman erillistä hakuaikaa joko verkossa Omaolo-palvelun kautta tai pdf-lomakkeella. Omaolo-kyselyn avulla saat selville, oletko oikeutettu tukeen:

Kun hakemus on saapunut, omaishoidon tuen asiakasohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kotikäynnin ajankohdan. Kotikäynnillä arvioidaan palvelutarpeen kokonaisuus. Hakemuksen käsittely kestää yleensä noin 8 - 12 viikkoa. 

Mitä omaishoidon tukeen kuuluu?

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi

  • omaishoitajan vapaat (2 - 3 vuorokautta kuukaudessa)
  • hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka kirjataan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
  • omaishoitajan tapaturmavakuutus, joka kattaa hoitotyössä tapahtuvat vahingot
  • hyvinvointi- ja terveystarkastus sekä valmennus.

Hoitopalkkion suuruus vaihtelee hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä kertyy eläkettä.

Omaishoidon tuki on eläketurvaan oikeuttavaa tuloa ja omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).

Omaishoidon tukea koskeva ohjaus ja neuvonta

Onko sinulla kysyttävää omaishoidon tuesta? Ota yhteyttä soittamalla palvelunumeroon 041 730 2108, arkisin klo 9 - 14 paitsi ti klo 13 - 17

Etsitkö tietoa palvelusetelistä?
Jos olet oikeutettu hyödyntämään omaishoidon palveluseteliä, voit valita itse palveluntuottajan: Omaishoidon tuen palveluseteli

Yhteystiedot

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/omaishoito

Päivitetty 1.9.2022