Huoltajuus, elatus, isyyden ja äitiyden tunnustaminen

Perheoikeudelliset palvelut kattaa lapsen huoltoon, elatukseen, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä asioita sekä lapsen isyyden ja äitiyden tunnustamisen ja selvittämisen.

Perheasioiden sovittelu

Eron jälkeinen perheasioiden sovittelu auttaa silloin, kun perheen vanhemmat ovat tehneet päätöksen erosta.

Lapsen elatus

Vanhempi voi joutua maksamaan elatusapua, jos lapsi ei asu hänen luonaan tai jos vanhempi ei muuten huolehdi lapsen elatuksesta.

Isyyden ja äitiyden selvittäminen

Isyyden selvittämistä tarvitaan isyyden todentamiseksi ja vahvistamiseksi. Selvittäminen koskee useimmiten avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia. Tarvittaessa voidaan selvittää myös avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyttä.  Äitiyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tietoja, joiden perusteella lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti. 
Isyyden ja äitiyden selvittäminen

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset

Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai muut henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Jos huoltajat eivät asu yhdessä, on ratkaistava, kumman luona lapsi asuu ja miten lapsen oikeus tavata vanhempaansa toteutetaan.
Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa harkitaan yleensä silloin, kun tapaamisiin liittyy lapsen turvallisuuteen liittyvää huolta tai uhkia. Kyseeseen voivat tulla joko valvottu vaihto, tuettu tapaaminen tai valvottu tapaaminen.
Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/perheoikeudellisetpalvelut

Päivitetty 7.6.2022