Neuvoja ikääntyneiden arjen pulmiin

Digineuvonta
Sähköisten palvelujen ja älylaitteiden käyttöön saat opastusta ja vertaistukea mm. kirjastojen tietotoreilta ja Mukanetiltä.

Ikääntyminen ja alkoholi
Alkoholin käyttö on taitolaji - myös ikäihmisillä.

Ikääntyminen ja seksuaalisuus
Seksielämä muuttuu ikääntymisen myötä.

Kaatuilu
Jos kaatuilu on toistuvaa, on tärkeää selvittää kaatuilun syyt. Tampereella toimiva Kaaos-vastaanotto ennaltaehkäisee ikääntyvien kaatumisia, luukatoa ja niistä aiheutuvia vammoja.

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi
Sivulta löytyy mm. tietoa tahoista, joiden puoleen kääntyä, kun haluat jutella mieltäsi painavista asioista.

Muistisairaudet
Kun huomaat itselläsi tai läheiselläsi muistipulmiin viittaavia oireita, voit ensimmäiseksi ottaa yhteyttä terveysasemasi terveydenhoitajaan, joka voi tehdä muistitestin.

Virtsankarkailu
Virtsankarkailusta voit kysellä oman alueesi kotihoidon työntekijältä tai terveysasemasi terveydenhoitajalta.

Päivitetty 21.5.2022